Poniedziałek, 25 maj 2020
Turniej Wiedzy Pożarniczej

28 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu, odbyły się eliminacje gminne XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.„ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tym roku Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda który ufundował nagrody dla laureatów turnieju.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej zorganizowano i przeprowadzono zgodnie z obowiązującym regulaminem w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Pierwszą część, stanowił test wiedzy składający się z 10 pytań zamkniętych. Uczestnicy, którzy najlepiej poradzili sobie w części pisemnej, rywalizowali w części ustnej-finałowej. Łącznie w konkursie wystartowało 31 uczniów ze szkół z terenu Gminy Grójec.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
- Przewodniczący Komisji - Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu druh Henryk Truszkowski,
- Członek komisji - Prezes Zarządu Oddziału Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu druh Marek Płotica
- Członek komisji - Vice Prezes Zarządu Oddziału Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu druh Wiesław Malesa.

Po rozegraniu dwóch etapów wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup wiekowych. Kolejność miejsc rozgrywek finałowych przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe klasy I-VI)
1. Joanna Zapora (PSP nr 3 w Grójcu)
2. Zuzanna Lemieszkiewicz (PSP nr 1 w Grójcu)
3. Ołeksandra Mentliak (PSP w Częstoniewie)
II grupa wiekowa (szkoła podstawowe klasy VII-VIII)
1. Matylda Gołębiowska (PSP w Lesznowoli)
2. Piotr Kowalski (PSP nr 2 w Grójcu)
3. Wiktor Długowski (PSP w Lesznowoli)
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
1. Rafał Kopeć (ZS Grójec)
2. Marta Zapora (LO Grójec)
3. Kamil Matysiak (ZS Grójec)

Nagrody dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju oraz nauczycieli przygotowujących uczniów wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda, Komendant Gminno-Miejski ZOSP RP w Grójcu druh Sławomir Maroszek wraz z Komisją Konkursową.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a zwycięzcom reprezentującym Gminę Grójec życzymy powodzenia podczas eliminacji powiatowych które odbędą się dniu 11 marca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przy ulicy Strażackiej 11 .

Komendant Gminno-Miejski ZOSP RP w Grójcu
dh. Sławomir Maroszek