czwartek, 21 styczeń 2021
Wiosenne porządki w naszej gminie

Zakład Gospodarki Komunalnej od początku roku jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w gminie. ZGK z początkiem roku przejął zadania własne gminy dotyczące utrzymania czystości tj.opróżniania koszy miejskich ze śmieci, sprzątanie przystanków autobusowych i poboczy wzdłuż dróg gminnych.


- Dzięki sprawnej akcji zespołu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu po raz pierwszy od wielu lat Mirowice są wolne od śmieci. Zostały posprzątane pobocza i rowy i w efekcie tych prac kilkanaście worków śmieci zostało wywiezione do utylizacji. Prace porządkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu pokazują, że również potrzeby terenów wiejskich są zauważane. - czytamy na profilu społecznościowym sołectwa Mirowice.

 

Dariusz Piątkowski poinformował, że na obecną chwilę posprzątano już 2/3 powierzchni gminy. W związku z zimą jaką mamy pogoda pozwala nam na prace związane z czyszczeniem poboczy co czynimy w miarę możliwości od początku lutego. Na obecną chwilę mamy posprzątany obszar na wschód od trasy nr 7 czyli ok 2/3 powierzchni gminy. Myślę, że do połowy marca zakończymy sprzątanie wszystkich dróg gminnych. Chciałbym jednocześnie dodać, że drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe są utrzymywane i sprzątane przez innych zarządców, a w mieście czystością na chodnikach i pasach zieleni zajmuje się firma, która wygrała przetarg na to zadanie - tłumaczył inspektor ZGK.