wtorek, 03 październik 2023
Zdalne sesje Rady Miejskiej dopuszczalne przez "Tarczę Antykryzysową"

Zdalne sesje rad gmin, powiatów oraz sejmików będą dopuszalne - poinformował serwis samorządowy pap.

Regulacja jest jednym z elementów tzw. "Tarczy Antykryzysowej".

Kluczowe zapisy, na które czekały od wielu dni wszystkie samorządy znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Kwestie dotyczące organizacji zdalnych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw reguluje art. 15zzzj.:

    1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
     1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu,
     2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia; – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kolegialny organ administracji publicznej może podejmować rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym.”

Projektem, który jest elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, w piątek zajmie się Sejm. 

info: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-reguluje-zdalne-sesje-rad-gmin-powiatow-i-sejmikow