niedziela, 31 maj 2020
Są wytyczne od Sanepidu dla oddziałów przedszkolnych

Główny Inspektorat Sanitarny wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

? Poniższe materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli:
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkol…

2. Instrukcja mycia rąk:
https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png

3. Instrukcja dezynfekcji rąk:
https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki:
https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png

5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek:

https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png