czwartek, 24 czerwiec 2021
Od 25 maja ruszają zajęcia dla uczniów klas 1-3

Od 25 maja gminne placówki szkolne zostaną otwarte dla uczniów klas 1-3. Decyzja została podjęta po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz na podstawie wytycznych Premiera Mateusza Morawieckiego.


O formie zajęć (tj.opiekuńczo-wychowawcze czy dydaktyczne) zdecydują dyrektorzy szkół. Jednym z kryteriów wyboru formy zajęć będzie frekwencja uczniów.

W przyszłym tygodniu dyrektorzy będą zbierać informacje o tym, ile dzieci będzie uczęszczało do szkoły od rodziców, którzy wyrażą potrzebę powrotu dziecka do szkoły. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, zostaną przeprowadzone przez sanepid badania wody w placówkach.

Pierwsze zajęcia będą poświęcone przekazaniu uczniom zasad, w jaki sposób należy postępować podczas pobytu na terenie szkoły dla zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny.

Jednocześnie będą prowadzone zajęcia zdalne, jak było od początku epidemii.
Dyrektorzy szkół przygotują plan zajęć dostosowany do aktualnej sytuacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości powrotu dzieci do szkoły znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/…/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podsta…

 

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

Od poniedziałku 18 maja w szkołach podstawowych - nr 2 w Grójcu oraz w Lesznowoli, rozpoczną pracę oddziały przedszkolne.

Na prośbę przedszkoli publicznych (PP nr 1 ul. Laskowa, PP nr 2 ul. Orzeszkowej, PP nr 4 ul. Okrężna i PP ul. Mogielnicka ), ich otwarcie zostaje zawieszone do 24 maja br.

Wszyscy rodzice, którzy wyrażą potrzebę uczęszczania dziecka od 25 maja 2020 do ww. przedszkoli, proszeni są o wypełnienie wniosku, który znajduje się na stronie www.grojecmiasto.pl 

Przedszkole nr 1 http://www.grojecmiasto.pl/pliki/2020/PP1.pdf
Przedszkole nr 2 http://www.grojecmiasto.pl/pliki/2020/PP2.pdf
Przedszkole nr 4 http://www.grojecmiasto.pl/pliki/2020/PP4.pdf
Przedszkole ZCMN http://www.grojecmiasto.pl/pliki/2020/PPZCMN.pdf