niedziela, 28 listopad 2021
Gmina Grójec pozyskała dotacje na wsparcie ochrony powietrza

Burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał kolejną umowę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskane środki pozwolą na wdrożenie skutecznych rozwiązań, mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy Grójec.

Pozyskane dotacje to łączna kwota 157 tys. zł, a cel to dofinansowanie na inwentaryzację źródeł ciepła w ramach programu: "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020". 

 

Na terenie Gminy Grójec występuje obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 wskazanych w programie ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym na poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób i przyczynia się bezpośrednio do obniżenia jakości powietrza.

Inwentaryzacja pozwoli opracować strategię i wdrożenie skutecznych rozwiązań, mających na celu obniżenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu. W przyszłości, działania te mają przyczynić się  do poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców naszej gminy.

- Dziękuję władzom Samorządu Wojewódzkiego Mazowieckiego za kolejne wsparcie dla gminy Grójec.- napisał na swoim profilu społecznościowym Facebook, Dariusz Gwiazda.