wtorek, 05 grudzień 2023
Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. „ Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

Informacje

W środę 27 lutego 2019 roku czasowo wyłączamy możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługę tę włączymy ponownie 4 marca.

Informacje

60 Święto Kwitnących Jabłoni w 2019 roku będzie dwudniową imprezą. 17 maja w piątek na kobylińskim placu targowym oraz 18 maja w sobotę na rynku w Grójcu. Tegoroczna edycja nawiązywać będzie do Jubileuszu 600-lecia miasta, choć to nie będą główne obchody tej rocznicy. Katarzyna Nosowska, Michał Szczygieł, Defis, Bayera, Dziku i Touch the Soul to gwiazdy tej imprezy. 

Informacje

14 lutego to dzień szczególny dla Wojsk Obrony Narodowej. To właśnie dziś świętują rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.Z okazji obchodów 77. rocznicy powstania Armii Krajowej, delegacja 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z przedstawicielami Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy Armii Krajowej: gen. bryg. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego i Zofii Kochmańskiej oraz na grobach: gen. dyw. Janusza Brochwicza-Lewińskiego, gen. byg. Stefana Bałuki, gen. dyw. Stanisława Nałęcza-Komornickiego, oraz gen. dyw. Antoniego Chruściela „Monter”.

Informacje

28 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chynowie odbyła się ósma edycja konkursu wiedzy o gminie Chynów. Konkurs ten odbywa się cyklicznie i jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chynowie i Zespół Szkół w Drwalewie. Za stronę merytoryczną tradycyjnie odpowiadały panie historyczki – Aneta Górska i Lilla Ambroziak, której opracowania historii Gminy Chynów stanowią rokrocznie bazę do testu.

Informacje

Stowarzyszenie Nam Zależy w niedzielę 10 marca 2019 o godzinie 16:00 zaprasza do grójeckiej hali sportowej Spartakus  na wspólne świętowanie Dnia Kobiet. Podczas imprezy przewidziano występy artystyczne, dużą dawkę humoru, poczęstunek oraz konkursy z cennymi nagrodami. Jak sami mówią - bądźcie cierpliwi - niebawem pojawi się harmonogram imprezy!

Informacje

Od 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji spalin z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Informacje

Plebiscyt pt. "Niezwyczajni" jest organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego. Podharcmistrz Adam Nowakowski z grójeckiego Hufca został nominowany w kategorii komendant szczepu. 

Informacje

Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek o 16:00 w sali konferencyjnej Ratusza przy Pl. Wolności 2. Przypominamy, że sesje można oglądać na żywo w Internecie.