środa, 05 październik 2022
VIII Festiwal Teatrów Szkolnych Wojciecha Siemiona

 NoPopularny festiwal odbędzie się w środę, 17 listopada w Grójeckim Ośrodku Kultury. 

Wydarzenie rozpocznie się o 11:00. Organizatorzy zachęcają do śledzenia bezpośredniej relacji na kanale internetowym GOKu. 

Poniżej link: 

https://www.youtube.com/channel/UCGovQf_ArceQkSyFJaqpKrw

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI SPEKTAKLI PODCZAS VIII FESTIWALU TEATRÓW SZKOLNYCHvim. WOJCIECHA SIEMIONA

godz. 11.00 - Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu 

ok. godz. 11.05 – przemowa inicjatora Festiwalu-Pana Grzegorza Rejera
ok. godz. 11.20 - prelekcja Pana Józefa Plessa o postaci Wojciecha Siemiona

Kategoria – teatry młodzieżowe szkół średnich
ok. godz. 11.35 – Teatr Młodzieżowy PŁOMIENIE z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie ze sztuką „Do gałązki Jabłoni”
kierownik teatru: Agata Klimczak-Kołakowska 501-761-338

Kategoria – teatry młodzieżowe szkół podstawowych klas IV-VIII
ok. godz. 12.50 - Teatr A CO! Z Centrum Kultury w Troszynie ze sztuką „Czarno na białym”
kierownik teatru: Ela Pieńkowska 502-978-953

ok. godz. 13.50 - Teatr PATATAJ z Centrum Kultury w Piasecznie ze sztuką „Mysz, która chciała być lwem”
kierownik teatru: Ewa Kłujszo 504-011-894, 510-857-682

ok. godz. 14.50 – obrady Komisji Konkursowej
ok. godz. 15.45 – ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród

Jury: 

Joanna Kasperska — aktorka, zaprzyjaźniona z Wojciechem Siemionem. 

Barbara Kasper-Siemion – aktorka scen poznańskich w latach 1973-1995,brała udział w festiwalach i przeglądach teatralnych w kraju i za granicą; twórczyni przedstawień teatralnych z udziałem dzieci i warsztatów językowo-teatralnych „English Through Theatre” w latach 1995-2005, prowadziła warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej i studenckiej za granicą w Wlk. Brytanii, Niemczech, Finlandii.

Szczególnie ceni sobie współpracę z Wojciechem Siemionem przy spektaklach „BaL u Salomona” i „Sceny z Sonetów Szekspira” w jego reżyserii, oraz możliwość pogłębiania wiedzy o interpretacji polskiej poezji dzięki wielkiemu talentowi Mistrza Siemiona. Animatorka kultury, obecnie prowadzi w Mszczonowie stowarzyszenie Unia Poetycka Wojciecha Siemiona. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona.

Katarzyna Stanisławska – Starszy specjalista ds. Teatru w Mazowieckim Instytucie Kultury. Producent i koordynator spektakli teatralnych. Adaptacja tekstów sztuk z gatunku Dramaturgii międzynarodowej.

Józef Pless — poeta, prozaik, autor dwóch książek o Wojciechu Siemionie. 

Kazimierz Kochański – poeta, aforysta, fraszkopisarz, autor 15 książek, laureat wielu konkursów Poetyckich. Juror w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Opiekun młodzieży twórczej. Recenzent prac o tematyce muzycznej. Autor tekstów piosenek i kolęd. Autor libretta do oratorium „Pomiędzy słowem i milczeniem” z muzyką Atura Słotwńskiego oraz suity-interludium „Klejaki” z muzyką Jarosława Praszczałka. Zasłużony dla Kultury Polskiej, Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich .