środa, 28 wrzesień 2022
Wystawa "Moja rodzina moją siłą"

W sobotę, 27 listopada o godz. 16:00 w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury będzie miało miejsce otwarcie interdyscyplinarnej wystawy prac uczestników projektu socjalnego „Moja rodzina moją siłą”, który jest realizowany przez specjalistę pracy socjalnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Martę Gąsienica-Gronikowską i współrealizatorów. Działania są objęte honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec — Dariusza Gwiazdy.

Na wystawie będzie można zapoznać się z wizualnymi efektami pracy uczestników, którzy podczas cyklu 8 spotkań stworzyli prezentację pełną rysunków, prac malarskich oraz instalacji. Ponadto wyświetlona będzie animacja poklatkowa ukazująca proces powstania wspólnych prac. Ekspozycja wzbogacona będzie w opisy działań realizowanych w ramach projektu.

Należy wspomnieć o początkach projektu socjalnego „Moja rodzina moją siłą”, kiedy to najmłodsi uczestnicy mieli okazję już 27 lutego brać udział w warsztatach plastycznych w Grójeckim Ośrodku Kultury. Owoce tej pracy można było obejrzeć m.in. na wystawie kolaży w Pracowni Artysytycznej PAADM przy ul. Bankowej. W dniu 13 marca na sali widowiskowej GOK-u miało miejsce spotkanie rodzin uczestników wraz z honorowymi gości m.in. Wiceburmistrzem Jarosławem Rupiewiczem oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszką Maroszek, którzy swą obecnością wspierali inicjatywę. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor GOK-u - Pani Monice Woźniak, uczestnicy ponownie mieli możliwość korzystania z sal instytucji kulturalnej.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1049855422472226?ref=newsfeed

Korzystając z szerokiego wachlarza możliwości, jakie dają zajęcia z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz ludoterapii, instruktorzy starannie dobrali takie metody pracy, by każdy uczestnik zajęć mógł w bezpiecznej atmosferze oddać się pracy twórczej. Już 25 września, podczas pierwszych zajęć dzieci z ciekawością i entuzjazmem angażowały się we wzajemne poznanie poprzez łączenie podobnych skojarzeń w trakcie budowania wspólnej mapy upodobań. Szczególnie ważnym zadaniem dla uczestników było własnoręczne udekorowanie swojej "teczki mocy". W miarę możliwości, korzystając z pięknej, jesiennej pogody najmłodsi mieli możliwość czerpania inspiracji i uczenia się od natury m.in. podczas tworzenia indywidualnych kompozycji z liści i kasztanów znalezionych w Parku Miejskim. Działanie to stało się wspaniałą okazją do rozmów o doborze kolorów, różnicach oraz przejściach tonalnych między odcieniami liści, zachęcało do refleksji na temat różnorodności i względności w postrzeganiu świata. Ważnymi elementami zajęć stały się rozmowy, instruktorzy wspierali każde dziecko opisem pracy oraz pozytywnym wzmocnieniem. Z zajęć na zajęcia można było zaobserwować u dzieci coraz większą swobodę w wyrażaniu siebie, dzieleniu się własną wiedzą, autoanalizą wykonywanych prac. Udostępnienie uczestnikom różnych materiałów plastycznych rozbudziło ich wyobraźnię jak podczas tworzenia tekturowych zwierzaków, które odzwierciedlały ich stan ducha i cechy charakteru. Zaproponowane przez Michała Ekiela — warsztaty z dramy — otworzyły uczestników na swobodne przybieranie osobliwych ról, wymyślenie oryginalnego scenariusza, własnoręczne tworzenie strojów i dekoracji z kartonów.

Komunikacja w relacji
Ważnym wydarzeniem dla dzieci i ich rodziców były wspólne warsztaty dekorowania doniczek dla kwiatów do domu i malowanie rodzinnych mandali, które odbyły się 16 października w Galerii GOK-u. Głównym celem zadań było stworzenie atmosfery nastawionej na współpracę, swobodną twórczość pełną akceptacji i zainteresowania samym procesem. W takich działaniach efekt końcowy pracy nie podlega żadnej krytyce, czy porównaniu. Najważniejsza staje się przyjazna atmosfera. Pomysłodawczynią malowania Rodzinnych Mandali jest Daria Pelhen, która podzieliła się swoimi wrażeniami o działaniu: "... Na tekturowych kołach pojawiło się dużo symboli miłości i duchowości, symboli opieki, empatii i troski. Pojawili się też członkowie rodziny oraz ukochane zwierzęta. Wspaniale spędzony czas, zaangażowanie każdego z osobna i dużo uśmiechów potwierdza, że w rodzinie jest siła! Czy to rodzina spod jednego dachu, czy obecność bliskich nam osób — każdy taki krąg zasługuje na uwagę, wsparcie, ochronę i miłość. Rodzinne Mandale na długo uwiecznią dzisiejszy dzień i staną się symbolem bliskości i przynależności do najważniejszej grupy społecznej — RODZINY."

Sztuka w rozwoju osobistym
Zarówno oglądane dzieło sztuki jak i stwarzany przez nas obraz to pewnego rodzaju pomost pomiędzy naszym światem wewnętrznym a zewnętrznym. Sztuka budzi i wzmacnia w człowieku żywotność, wywołuje doznania rozładowujące i oczyszczające wnętrze — to efekt katharsis. Proces kreacji pomaga uczestnikom zintegrować sferę emocjonalną, poznawczą i behawioralną. W każdej chwili mogą coś zmienić, dorysować lub zakryć, zakleić czy zamalować. Takie działania pobudzają wyobraźnię, wspierają procesy poznawcze, takie jak myślenie i koncentracja. Dla osób oddających się arteterapii obraz, ruch, dźwięk lub słowo są jedynie bramą do świata wewnętrznego — świata uczuć i emocji, który na co dzień bywa niedostępny bądź trudno dotrzeć do niego za pomocą innych metod. Arteterapia pomaga przejść przez proces zmiany i rozwoju osobistego w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.
Instruktorami warsztatów dla dzieci byli pedagodzy: Marta Gąsienica-Gronikowska oraz Michał Ekiel. Autorski program zajęć był tworzony w konsultacji z arteterapeutką Anną Merską-Mitan. Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności interpersonalne i wzmacniające kompetencje wychowawcze prowadziła psycholog Beatę Krajewską. Cykl warsztatów w ramach projektu "Moja rodzina moją siłą" był finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu.

Anna Merska-Mitan