środa, 28 lipiec 2021
Modernizacja gminy Grójec: Kolejne umowy podpisane

8 czerwca burmistrz Dariusz Gwiazda, w asyście skarbnik gminy Marioli Komorowskiej, podpisał umowy na realizacje modernizacji dwóch obiektów sportowych oraz odcinków dróg w Woli Worowskiej i ulicy Przedstacyjnej w Grójcu.

Na boisku tzw. orliku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zostanie wymieniona nawierzchnia do gry w piłkę nożną. Wykonawcą zadania będzie firma „EVERSPORT Sp. z o.o.” a koszt realizacji zadania wyniesie 497.222,19 zł brutto. Wykonawca ma 2 miesiące na wykonanie inwestycji.

Drugie boisko, które zostanie zmodernizowane, to obiekt wchodzący w skład Hali Sportowej „Spartakus” przy ulicy Sportowej. Poliuretanową nawierzchnię zastąpi sztuczna trawa. Takie rozwiązanie umożliwi prowadzenie treningów i szkolenie w okresie jesienno-zimowym w godzinach 16-22 przy sztucznym oświetleniu. O takie zmiany wnioskowała Grójecka Rada Sportu, co spotkało się z aprobatą władz miasta. Przetarg na realizacje wygrała firma „ECOFORMA Hubert Wójcik”, której oferta opiewała na 364.957,72 zł brutto. Termin realizacji to również dwa miesiące od momentu podpisania umowy tj. do 8 sierpnia 2021 roku.

- Poprawa stanu obiektów sportowych naszej gminy, pozwoli na korzystanie z nich większej ilości osób i pozytywnie wpłynie na rozwój kondycji fizycznej naszych mieszkańców. – podsumował burmistrz, Dariusz Gwiazda.

 

Ponadto, 31 maja podpisano jeszcze dwie umowy na inwestycje drogowe: Droga gminna w Woli Krobowskiej na kwotę 386.592,99 zł brutto z terminem realizacji 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 30 września 2021 r.   Umowę na przebudowę drogi gminnej ul. Przedstacyjnej w Grójcu. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o., koszt modernizacji wyniesie 602.286,22 zł brutto.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec