czwartek, 13 czerwiec 2024
350 tysięcy na modernizacje i rozwój w gminie Grójec

Łącznie aż 350 000,00 zł z dwóch dotacji udało się pozyskać gminie Grójec. Środki zostaną przeznaczone na trzy inwestycje, które są skierowane głównie do dzieci i młodzieży.


Pierwszą z nich jest dotacja, którą gmina Grójec pozyskała od Marszałka Adama Struzika oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 200 000, 00 zł trafi do gminy na modernizację boiska przy ulicy Sportowej. Grójecka Rada Sportu (GRS) argumentowała to ogromnym zapotrzebowaniem ze strony klubów i szkółek piłkarskich na prowadzenie zajęć i treningów. Jak wskazano w podjętej uchwale z października 2020 roku: „obecna infrastruktura przy ul. Laskowej jest niestarczająca do prowadzenia regularnych treningów dla klubów i szkółek piłkarskich, co wpływa na obniżenie jakości szkolenia i poziomu sportowego”.


Obiekt przy ul. Sportowej 16 jest wyposażony w sztuczne oświetlenie, ale obecnie na boisku tym nie można prowadzić regularnych i intensywnych treningów piłkarskich, ze względu na rodzaj użytej nawierzchni. – Po jej wymianie byłby pełnowartościowym obiektem do szkolenia i treningów piłkarskich. W okresie jesienno-zimowym umożliwiałby prowadzenie zajęć w godz. 16-22.00 przy sztucznym oświetleniu – wskazała GRS.


- Pozyskaliśmy środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Dziękujemy Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu i radnemu Leszkowi Przybytniakowi z naszego regionu. - podsumował na swoim profilu Facebook, burmistrz Dariusz Gwiazda.


Kolejne środki pozyskane przez gminę Grójec to 150 000, 00 zł na dwie szkoły, które zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Wniosek gminy Grójec został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, za co serdecznie dziękujemy.
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec