czwartek, 21 październik 2021
Gmina Grójec z nagrodą za myślenie strategiczne o lokalnej oświacie

Podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w dniach 6 – 7 października 2021 roku w Katowicach Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE WSiP S.A. – największa w Polsce placówka doskonalenia kadr oświatowych nagrodziła i wyróżniła wybrane samorządy w dziedzinie oświaty w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów dbających o jakość lokalnej oświaty w 12 obszarach doskonałości. W gronie wyróżnionych znalazła się również gmina Grójec.

Dyrektor Ośrodka Anna Karniej podkreśliła, że Samorządy te myślą strategicznie o oświacie i lokalnie budują kompetencje kluczowe, zarządcze i dydaktyczne nowoczesnej edukacji dla godnej przyszłości swoich uczniów. Władze w tych Samorządach centralnie wdrażają programy i projekty, których celem jest rozwój w takich kierunkach m.in. jak: planowanie i realizacja założonej wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty, monitorowanie jakości usług edukacyjnych, zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego, system wspomagania szkół – doskonalenie nauczycieli.

Wizjoner Oświaty
Podczas uroczystej Gali Inwestorów zostały przyznane specjalne tytuły tym Włodarzom, którzy nie ograniczają się do tworzenia i rozwoju wyłącznie infrastruktury oświatowej, ale podejmują proaktywnie działania jakościowe, mające na celu osiąganie coraz lepszych efektów pracy szkół, dzięki inwestycji w doskonalenie form i metod nauczania dostosowanych do potrzeb współczesnego ucznia.
Dariusz Gwiazda odebrał nagrodę w asyście Naczelnik Wydziału Edukacji, Moniki Kozłowskiej. Wyróżnienie to zwieńczenie ciężkiej pracy Wydziału Edukacji, nauczycieli, dyrekcji szkół oraz wszystkich pracowników na co dzień pracujących w gminnej Oświacie. To efekt kilku ważnych projektów i działań, które zostały wdrożone w gminie Grójec.

Edu kompas
W roku 2020, kiedy w efekcie pandemii niemożliwa była nauka stacjonarna. Wdrożono centralny program pod nazwą Edu kompas – czyli program edukacyjny, którego celem było przeszkolenie wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w zakresie edukacji zdalnej. Dzięki temu pedagodzy i uczniowie mogli bez większych przeszkód pracować online.
Wprowadzono także dodatkową godzinę matematyki w celu zwiększenia efektywności zdawania egzaminu ósmoklasisty oraz dwie dodatkowe godziny języka obcego. Obowiązkowo w całym kraju uczniowie uczą się drugiego języka obcego od 7 klasy, w naszej gminie ta nauka zaczyna się rok wcześniej, czyli w klasie 6.

Współpraca
Udało się również nawiązać współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pniewach, dotyczącą nieograniczonej pomocy psychologicznej dla wszystkich dzieci z gminy Grójec. Dzięki temu porozumieniu każdy z psychologów zatrudnianych w gminnych placówkach szkolnych i przedszkolnych może otrzymać dodatkowe wynagrodzenia finansowane z NFZ za każdą wizytę ucznia.

Półkolonie
Od dwóch lat gmina Grójec organizuje półkolonie zarówno w okresie ferii zimowych jak i wakacji. W tym roku ponad 130 dzieci wzięło udział w zupełnie bezpłatnych półkoloniach rehabilitacyjnych. Warto podkreślić, że od wielu lat nasi uczniowie z klas 4-8 mają bezpłatne zajęcia na basenie. Jako gmina zapewniamy zarówno dowóz, pobyt na basenie, jak i wynagrodzenie nauczycieli.

Umiem pływać
W tym roku także zrealizowano projekt współfinansowany w połowie ze środków unijnych – Umiem pływać, czyli lekcje pływania dla uczniów klas 1-3. Zaś nasi najmłodsi mieszkańcy, czyli przedszkolaki 4, 5, 6 -letnie uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Dziękuje wszystkim za wspaniale wykonaną pracę. Przed nami kolejne wyzwania oraz praca na rzecz naszych mieszkańców — podsumował szef grójeckiego samorządu, Dariusz Gwiazda.

Te działania oraz wiele innych, przynoszą efekty. Jako gmina możemy pochwalić się lepszymi wynikami egzaminów w klasach ósmych niż średnia powiatu grójeckiego, a z języka angielskiego i matematyki wypadamy lepiej niż średnia województwa mazowieckiego i kraju – dodaje na zakończenie Monika Kozłowska – naczelnik Wydziału Edukacji.

 

Informacja Prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec