niedziela, 28 maj 2023
3 miliony dla gminy Grójec!

Gmina Grójec pozyskuje 3 mln zł na remont i zmianę użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu — poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Dariusz Gwiazda.


Ponad stuletni budynek dworca kolejowego w Grójcu jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego, w ramach przestrzennego układu komunikacyjnego Grójeckiej Kolei Dojazdowej (GKD). Od 2014 roku teren GKD jest współwłasnością czterech gmin z województwa mazowieckiego: Gmina Piaseczno posiada 68% udziałów, Gmina Grójec posiada 30% udziałów oraz po 1% udziałów posiadają Gminy Belsk Duży oraz Gmina Błędów.


Wyjątkowe miejsce
Dawny dworzec kolei wąskotorowej od długiego już czasu wymaga rewitalizacji. Jest to miejsce wyjątkowe w historii miasta, posiadające ducha tego miejsca, niestety od wielu lat niszczejące i niewykorzystane. Długo nie było pomysłu, jak zagospodarować tę przestrzeń. Obecnie pojawiła się idea stworzenia tam muzeum regionalnego, w którym można by było zaprezentować historię naszego regionu połączoną z nauką nowych technologii.

Tak obecnie wygląda teren dworca kolejki wąskotorowej 

Nowoczesne muzeum

Podstawowym zadaniem muzeum będzie tworzenie kolekcji oraz jej udostępnianie. Nowoczesne muzeum z bogatą ofertą edukacyjną i wystawienniczą stanie się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów odkrywających piękno naszego regionu. Pragniemy tym samym połączyć historię z kulturą oraz umożliwić poznawanie bogatej sadowniczo tradycji naszego regionu.  Otoczenie budynku zostanie wykorzystane do okolicznych imprez plenerowych. Całość  stanie się bez wątpienia źródłem korzyści nie tylko dla mieszkańców gminy Grójec, ale również dla Mazowsza. 

Obecnie trwa etap projektowania oraz czekamy na opinię konserwatora w zakresie projektu i zaleceń dla terenu przyległego do dworca. Projektant wydłużył termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 10 grudnia.

Wzorowa współpraca
Pozyskana dotacja pochodzi z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wśród 22 projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego znalazł się dworzec dawnej kolejki wąskotorowej. - Wspaniała wiadomość dla całej naszej gminy oraz jej mieszkańców. Bardzo dziękuje Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi a szczególnie Wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu, za owocną współpracę i tak duże wsparcie ze strony samorządu Woj. Mazowieckiego — podsumował Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Dariusz Gwiazda.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec