wtorek, 25 styczeń 2022
Nieco drożej, ale bez drastycznych podwyżek

Jedną z kompetencji rady miejskiej jest ustalanie wysokości lokalnych danin. I właśnie nad  kwestią podatku od nieruchomości pochylili się radni 29 listopada, podczas sesji rady miejskiej.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Wielkich zmian podatkowych nie należy się spodziewać. Będzie nieco drożej, ale minimalnie.
Nie przewiduje się diametralnych podwyżek. Przedsiębiorca w przyszłym roku zapłaci 99 gr. za jeden metr kwadratowy gruntu zajętego pod działalność gospodarczą. W przypadku budynku, w którym działa firma, ta sama powierzchnia to już koszt 24,84 zł. Dla budynków mieszkalnych stawka wyniesie 85 gr/ metr kwadratowy.

Proponowane stawki nie są najwyższymi z możliwych. W trwającym jeszcze 2021 roku przedsiębiorcy musieli odpowiednio zapłacić: 95 gr (metr kwadratowy gruntu), 23,90 zł (metr kwadratowy powierzchni), a właściciele budynków mieszkalnych – 85 gr (metr kwadratowy powierzchni). W harmonogramie obrad znalazł się także punkt „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie stawki podatku rolnego i leśnego”. Sprawy z podatkami rolnym i leśnym wyglądają następująco: rolny jest naliczany od średniej ceny skupu żyta, zaś leśny – od średniej ceny skupu drewna. Radni, chcąc ustalić wysokość daniny na rzecz gminy, mają dwie drogi: nie podejmować żadnej uchwały – wtedy obowiązuje stawka wyliczona na podstawie wspomnianych średnich; albo podjąć uchwałę – wówczas stawki zostają obniżone. W przypadku gminy Grójec radni zdecydowali się nie podejmować uchwał obniżających podatek rolny i leśny, wobec czego mieszkaniec za jeden hektar przeliczeniowy (o ile jego gospodarstwo jest większe niż 1 ha) ziemi uprawnej zapłaci 153,70 zł, a za jeden hektar lasu – 46,69 zł. Podwyżki w stosunku do bieżącego roku będą zatem nieznaczne. W przypadku podatku rolnego jest to 7,33 zł/ha, a leśnego – 3,39 zł/ha.

Dominik Górecki