wtorek, 25 styczeń 2022
Podwyżki dla samorządowców

W poniedziałek Rada Miejska w Grójcu przegłosowała podniesienie diet dla radnych oraz wynagrodzenia dla burmistrza. Podwyżki to rezultat nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, oraz wejścia w życie nowego rozporządzenia płacowego — podaje portal grojec24.net

Diety radnych oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów zwolnione są z podatku dochodowego. Przeciwko podwyżce była radna PiS, Weronika Piwarska. - To nie jest dobry czas na podnoszenie nam diet. Większość komisji i sesji odbywa się zdalnie. Pracujemy jakby na pół gwizdka-mówiła. Z kolei radny Henryk Feliksiak zaproponował, żeby pieniądze na podwyżki przekazać na szkołę muzyczną, która ma powstać w Grójcu. Za podjęciem uchwały opowiedziało się trzynaścioro radnych, sześcioro było przeciw, a dwie radne wstrzymały się od głosu.

Podczas sesji podniesiono też kwotę wynagrodzenia dla burmistrza Grójca. Przed głosowaniem radny Artur Moskal z klubu PiS, wystąpił z wnioskiem formalnym o obniżenie proponowanego wynagrodzenia burmistrza do najniższych stawek. Argumentował to tym, że burmistrz nie realizuje swojego programu wyborczego. Burmistrz Dariusz Gwiazda nie wykluczył, że będzie domagał się od radnego przeprosin za nieprawdziwe stwierdzenia, dotyczącego jego programu. Jednocześnie zwrócił się do radnych o przyznanie mu minimalnego wynagrodzenia, jakie wynika z ustawy i rozporządzenia. - Nie przyszedłem do urzędu dla pieniędzy, przyszedłem pracować dla mieszkańców — podkreślił Gwiazda. Za wnioskiem Artura Moskala opowiedziało się zaledwie trzech radnych. Przeciw było dwunastu, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Ostatecznie, zgodnie z nową uchwałą wynagrodzenie dla burmistrza będzie wynosiło łącznie 16 390 zł brutto. Składa się z: wynagrodzenia zasadniczego - 8500 zł, dodatku funkcyjnego – 2800 zł, dodatku za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego – 1700 zł, a także dodatku specjalnego w wysokości 30% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3390 zł.

Dotychczas wynagrodzenie dla burmistrza wynosiło 10 620 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie - 2100 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 960 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2760 zł).

Nowe przepisy określają minimalne wynagrodzenie burmistrza na kwotę 16 033 zł.

Gmina Grójec to kolejny samorząd w powiecie grójeckim, który zdecydował się na podniesienie uposażeń radnych i burmistrza. Jak podawała niedawno gazeta "Jabłonka", wcześniej na taki krok zdecydowali się radni z Pniew, Mogielnicy i Warki. Po podwyżce wójt gminy Pniewy będzie zarabiał 19 367 zł brutto (maksymalny pułap), burmistrz Mogielnicy 19 470 zł brutto (również maksymalny pułap), a burmistrz Warki 19 043 zł brutto.

Jeśli chodzi o diety dla radnych, to dla przykładu w Warce, będą one wynosiły: przewodniczący - 2300 zł (dotychczas 1400 zł), zastępca - 1900 zł (dotychczas 1000 zł), szefowie komisji - 1800 zł (dotychczas 900 zł), a pozostali radni - 1700 zł (800 zł).

Zgodnie z podjętymi uchwałami nowa wysokość diet oraz wynagrodzenie ma obowiązywać z datą wsteczną od 1 sierpnia 2021 r.

Więcej: https://www.grojec24.net/news-beda-podwyzki-dla-radnych-i-burmistrza-dariusz-gwiazda-poprosil-o-najnizsza,8451.html