czwartek, 26 maj 2022
Mają pomysł na wydanie ponad miliona złotych nagrody?

Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Grójcu samorządowcy zadecydują o wydatkowaniu środków z rozstrzygniętego konkursu na "Najbardziej Odporną Gminę" oraz „Rosnącą Odporność”. W kategorii "Małe Gminy", gdzie Grójec zajął 1. miejsce w regionie radomskim z wynikiem 55,68 % zaszczepionych mieszkańców.

Konkursy zorganizowano w ramach Narodowego Programu Szczepień, który miał na celu zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Dzięki konkursom, gminy aktywnie promujące szczepienia mogły uzyskać środki finansowe na przeciwdziałanie COVID-19. Nagrodą w konkursie był 1 milion złotych. Z kolei w kategorii "Rosnąca Odporność" w odniesieniu do gmin powiatu grójeckiego, Grójec zajął 3. lokatę i otrzymał 250 000 zł.

W najbliższy poniedziałek, 24 stycznia radni pochylą się nad projektem zmiany w uchwale budżetowej, który mówi m in. o tym, w jaki sposób będą wydatkowane pieniądze z pozyskanej nagrody dla gminy Grójec. Poza tym, o 133.200,00 zł wzrosną wydatki na diety dla radnych, w związku z podjętą uchwałą o podwyżkach. Do rocznych przychodów gminy dołączy jeszcze 24.739.900,00 zł z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycji pn. Rozwój i modernizacja dróg. Gmina Grójec uzyskała wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego na powyższe dofinansowanie.

W projekcie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec czytamy o przeznaczeniu dotacji celowej dla grójeckiego szpitala na zakup sprzętu zapewniającego diagnostykę osób z zaburzeniami po powikłaniach Covid-19, zakup samochodów dla Grójeckiego Ośrodka Sportu, Straży Miejskiej oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

Kolejne pozycje to budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu, zakup maszyny czyszczącej dla PSP nr 2, zakup sprzętu do pracy zdalnej, odzież ochronna, buty, rękawice, środki do prania, środki do zamgławiania oraz inne niezbędne środki dla potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych na potrzeby profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się  wirusów wywołujących Covid-19 (ozonatory, lampy wirusobójcze, termometry, maseczki, myjki, oczyszczacze powietrza, płyny do dezynfekcji oraz inne środki), a takżę na promocję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obszarze ograniczania szkód wywołanych epidemią Covid-19. 

Podstawą prawną do powyższych propozycji jest art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, który mówi, że, środki z otrzymanych nagród mogą być przeznaczone na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19

Pośród gmin z naszego powiatu, nagrody otrzymały jeszcze gmina Jasieniec  oraz Belsk Duży. 

Projekt zmieniający uchwałę budżetową oraz cały porządek obrad dostępny jest na portalu mieszkańca: https://grojec.esesja.pl/posiedzenie/f9633925-d82c-4