czwartek, 26 maj 2022
Dzień liderów wiejskich społeczności

To jedna z najstarszych funkcji publicznych w Polsce. Osoby te reprezentują swoich mieszkańców na zewnątrz oraz inspirują i koordynują różne aktywności swoich wspólnot. 11 marca to coroczne, polskie święto wszystkich Sołtysów.

Liderzy wiejskich społeczności to często niedoceniana i zapomniana funkcja. Nie zapominajmy jednak, jak ważną rolę pełnią ci społecznicy.

 Ze wszystkim do Sołtysa

"Cię choroba!" – tak Jerzy Ofierski zaczynał swoje monologi, w których wcielał się w postać słynnego sołtysa Kierdziołka. Chłopom poświęcił napisaną przez siebie trzytomową sagę "W imię ojca". Uhonorowany został tytułem "Pierwszego sołtysa III RP".

Zadania, jakie pełni w dzisiejszych czasach przedstawiciel samorządu wiejskiego, nie zawsze należą do łatwych oraz takich, które są uznawane za przyjemne. Trzeba zadbać o porządek i czystość na wsi, spróbować załagodzić spór sąsiedzki, dopilnować, żeby ubytki w drogach zostały naprawione czy też zebrać podatek od nieruchomości. To tylko kilka obowiązków, jakie pełnią sołtysi. W naszej gminie jest ich 41 – tyle, ile jest miejscowości wiejskich.

Fundusz sołecki

Stanowi ważny element rozwoju pośród lokalnych społeczności wiejskich. Środki na ten cel, które co roku zabezpiecza w swoim budżecie gmina Grójec, pozwalają mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Bowiem to na zebraniu wiejskim, zwołanym przez sołtysa podejmuje się decyzje, co zrobić z pieniędzmi w danym roku. Mieszkańcy decydują się na różne zadania – projekt latarni, organizacja imprezy integracyjnej, zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym czy też zakup siłowni zewnętrznej albo nowych zabawek dla dzieci na plac zabaw – to kilka pozycji z długiej listy tegorocznych pozycji funduszu sołeckiego

Niosą pomoc

Sołtysi są też dużym wsparcie w działalności całego samorządu, szczególnie teraz, kiedy potrzebna jest pomoc uciekającym przed inwazją Rosji obywatelom z Ukrainy. To oni są najlepiej poinformowani, o tym ilu nowych mieszkańców przybyło w sołectwach. Dzięki takiej wymianie informacji Urząd Gminy i Miasta Grójec może szybciej zidentyfikować skalę potrzeb.

Spotkali się, by rozmawiać o potrzebach

 11 marca Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprosił sołtysów do Urzędu. Przy kawie i herbacie sołtysi rozmawiali na różne tematy dotyczące całej gminy Grójec. Były życzenia, rozmawiano też o możliwościach pozyskiwania dotacji i organizacjach wspierających sołectwa, takich jak, chociażby Koła Gospodyń Wiejskich.

Sporą część czasu poświęcono na temat pomocy i wsparcia dla osób z Ukrainy. Na koniec każdy z uczestników otrzymał mały prezent.

Chciałem Wam podziękować za to, że pomimo wielu przeciwności, cały czas jesteście w gotowości i pomagacie swoim mieszkańcom i Urzędowi. Można na Was liczyć! Współpraca z Wami to ważny element mojej działalności jak i całego samorządu – dziękował burmistrz Dariusz Gwiazda.