wtorek, 05 grudzień 2023
Kolejne umowy na dotacje dla gminy Grójec

Stacja ładowania pojazdów oraz tablica monitorująca stan powietrza w Grójcu, doposażenie dwóch placów zabaw oraz nowe oświetlenie uliczne w wybranych sołectwach - na te zadania gmina otrzymała dotacje.

2 czerwca 2022 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – w Delegaturze w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie oraz wręczenie umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” oraz „Mazowsze dla sołectw 2022”.

W celu dopełnienia wszelkich formalności na miejsce wybrali się Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupiewicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Komorowską. W obecności Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daniela Łagi oraz Radnego Sejmiku Mazowieckiego Leszka Przybytniaka zawarto umowy na następujące zadania:

- budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów w kwocie 105 073 zł,
- zakup tablicy monitorującej stan powietrza w kwocie 10 150 zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (łącznie 115 223 zł)
oraz
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Duży Dół w kwocie 10 000 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Janówek w kwocie 10 000 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Kobylin w kwocie 8 000 zł,
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Krobów w kwocie 10 000 zł
- montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Podole w kwocie 10 000 zł,
- montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zalesie w kwocie 10 000 zł
w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” (łącznie 58 000 zł).

„Mazowsze dla czystego powietrza” oraz „Mazowsze dla sołectw 2022” to autorskie programy wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin.

 

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec