wtorek, 03 październik 2023
Nagrody dla dyrektorów szkół  z gminy Grójec wręczone!

We wtorek 18 października 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, których Gmina Grójec jest organem prowadzącym. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda złożył gratulacje wszystkim nagrodzonym.

Docenił trudną pracę, jaką jest w dzisiejszych czasach zarządzanie szkołami i przedszkolami, w tym zaangażowanie, cierpliwość, owocną współpracę z urzędem, szereg autorskich projektów, innowacyjnych rozwiązań i nadzór nad ich realizacją.

Nagrody wśród dyrektorów szkół i przedszkoli otrzymali:
Pani Elżbieta Zakrzewska – dyrektor PSP nr 1 w Grójcu
Pan Dariusz Fijałkowski – dyrektor PSP nr 2 w Grójcu
Pani Beata Górecka – dyrektor PSP nr 3 w Grójcu
Pani Agata Kępka – dyrektor PSP Bikówek
Pani Dorota Rutkowska – dyrektor PSP Częstoniew
Pani Beata Werpachowska – dyrektor PSP Lesznowola
Pani Elżbieta Jakubiec – dyrektor PP nr 1 w Grójcu
Pani Marta Michalska – dyrektor PP nr 2 w Grójcu
Pani Magdalena Gądek – dyrektor PP nr 4 w Grójcu

Ponadto Nagrodę Burmistrza otrzymali również: dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Bożena Malinowska oraz Konrad Główka, nauczyciel w-f w PSP nr 1 w Grójcu za realizację programu ERASMUS+.

Po oficjalnej części uroczystości wymieniliśmy się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami. Przekazałem również kilka ważnych komunikatów dotyczących bieżącej pracy. Warto nadmienić, że spotkania z dyrektorami odbywają się cyklicznie, przynajmniej raz w miesiącu i pozwalają każdorazowo przyjrzeć się bliżej problematyce oświaty.

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec