niedziela, 28 maj 2023
Gmina Grójec - lider powiatu grójeckiego

24 listopada (czwartek) w Kinie Atlantic w Warszawie odbyła się uroczysta gala II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym - podczas której poznaliśmy tegorocznych Liderów Rankingu - wśród liderów powiatu grójeckiego 1. miejsce otrzymała Gmina Grójec. 

Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w różnych regionach Polski. Od ubiegłego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie organizowany jest Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec i Warszawy

 

Co najważniejsze, ranking jest niezależny, nie trzeba wnosić żadnych opłat. Ideą Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju zrównoważonego, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

 

Podstawą stworzenia rankingu była analiza danych dotyczących szesnastu wskaźników obejmujących sfery gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, czyli de facto zrównoważony rozwój danej jednostki samorządu. Pod uwagę brane były m.in. dochody budżetu gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019–2021, ale też wskaźnik zadłużenia, wydatki na oświatę, kulturę czy ochronę powietrza i klimatu. Istotne były też: saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy procent powierzchni gminy objęty MPZP.

 

Urząd Gminy i Miasta Grójec