czwartek, 13 czerwiec 2024
PILNE! Nie będzie spotkania ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

W piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zawiesza spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Oznacza to, iż nie odbędzie się zaplanowane na środę spotkanie w Grójeckim Ośrodku Kultury.

"W wyniku dotychczas przeprowadzonej serii spotkań informacyjnych, które dotyczyły wstępnych prac koncepcyjnych dla planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), podjęliśmy decyzję o ich czasowym zawieszeniu. Terminy kolejnych spotkań informacyjnych ustalimy, po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA informuje, iż obecnie projektanci pracują nad opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego celem jest wskazanie optymalnych wariantów przebiegu tej drogi.

"Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały nam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz. Dotyczyć one będą m.in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych, uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów. Bierzemy przy tym pod uwagę szczególny charakter tej części Mazowsza oraz potencjalną skalę oddziaływania planowanych inwestycji" - podkreślono.

W środę w Szkole Podstawowej w Lesznowoli odbyło się zebranie informacyjne zorganizowane przez przedstawicieli mieszkańców i sołtysa Lesznowoli Łukasza Pietrzaka. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz gminy, między innymi Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki.

"Zebranie zgromadziło około 300 mieszkańców Lesznowoli, Podola, Mirowic, Chudowoli i innych miejscowości zagrożonych wybudowaniem autostrady A50. Spotkaliśmy się, żeby oprotestować tak dużą i nieplanowaną wcześniej ingerencję w tereny, na których mieszkamy i zjednoczyć szyki przeciwko przebiegowi Autostrady A50 przez północną część gminy Grójec, w tym i Mirowice" - czytamy w relacji ze spotkania, która ukazała się na facebookowym profilu „Nasze Mirowice”.

Info: https://www.grojec24.net/news-pilne-nie-bedzie-spotkania-ws-obwodnicy-aglomeracji-warszawskiej,9814.html