środa, 21 luty 2024
Integracja w Przęsławicach

4 listopada Ochotnicza Straż Pożarna wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Przęsławice, zorganizowali integracyjno-promocyjny piknik rodzinny.

Podczas tego wydarzenia nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego z zasobów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu w postaci ciężkiego zestawu hydraulicznego oraz torby medycznej R-1, którą ufundował KRUS.

Dziękujemy za wsparcie finansowe firmie Enea, która bardzo pomogła nam w organizacji tego pikniku.

Dziękujemy za obecność i wsparcie dobrym słowem wszystkim gościom:
Minister Marek Suski
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Młodszy Brygadier Marcin Błoński
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak
Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu Elżbieta Zasada
Wiceprezes zarządu Enea wytwarzanie Jan Mazurkiewicz
Dyrektor centrali KRUS w Warszawie Cezary Nobis
Kierownik placówki terenowej KRUS w Grójcu Małgorzata Szymańczak
Zastępca dyrektora oddziału terenowego KOWR w Warszawie Zbigniew Sobieraj
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek Osp Zalesie i Osp Laski
KGW w Przęsławicach
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich druhen oraz druhów, gdyż bez ich poświęcenia nie byłoby to wszystko możliwe.