środa, 21 luty 2024
Jakość wody pitnej w Grójcu: Komunikat od PSSE i ZWiK (AKTUALIZACJA)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu poinformował, że w pobranej 22 listopada próbce wody z wodociągu publicznego Grójec, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli. Redakcja otrzymała również komunikat od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu . Dzisiaj (1 grudnia) PSSE poinformował, że nadaje się do spożycia. 

Najnowszy komunikat z 1 grudnia 2023 r: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr 1382 pobranej w dniu 29 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Grójec, stacja uzdatniania wody ul. Stokowa 2 zaopatrującego obszar: Grójec ulice: Mszczonowska, Mogielnicka (Osiedle Targowica), Willowa, Wilczogórska, Ogrodowa, Bagno, Lewiczyńska (do Drogowców), Pocztowa, Krótka, Plac Wolności, Kościelna, Armii Krajowej, Piotra Skargi, Szpitalna, Poświętne i część wsi Załącze, woda w zakresie mikrobiologiczym odpowiada wymaganiom rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz 2294).


Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Poniżej publikujemy oficjalny komunikat od ZWiK Grójec z dnia 30.11.2023: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje, iż na całym obszarze Gminy Grójec ( obejmującym wszystkie obszary wiejskie z wyłączeniem miejscowości Załącze) zaopatrywanym ze Stacji Uzdatniania Wody: Kośmin, Uleniec i Kociszew woda spełnia parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto informujemy, że obszar miasta Grójca jest zaopatrywany z następujących Stacji Uzdatniania Wody: Lewiczyńska, Zdrojowa, Starostokowa (Stokowa2). W wyniku przeprowadzonych badań wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 22.11.2023r. stwierdzono w pobranej próbce z ujęcia Starostokowa (Stokowa 2) przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli – 1 jtk/100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml wody.

W komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z dnia 24.11.2023 r woda przeznaczona dla ludzi zasilanych ze SUW Starostokowa (Stokowa 2) warunkowo nadaje się do spożycia. (Woda może być używana do spożycia po przegotowaniu). Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje, że ze SUW Starostokowa (Stokowa 2) są zaopatrywane następujące obszary wzdłuż ulic: Mszczonowska, Mogielnicka, (Osiedle Targowica). Willowa, Wilczogórska, cz. wsi Załącze, Ogrodowa, Bagno, ulica Lewiczyńska do Drogowców, Pocztowa, Krótka, Plac Wolności, Kościelna, Armii Krajowej, Piotra Skargi, Szpitalna, Poświętne.

W dniu 29.11.2023r. Zostały ponownie pobrane próbki wody pod względem bakteriologicznym do badań. W/w sprawie w dniu 01.12.2023 r. Około godz. 14:00 będzie zamieszczony komunikat o jakości wody w danym rejonie miasta.

 

ZWiK zadziałał zgodnie z praktyką utrwaloną od lat we współpracy i porozumieniu z SANEPID w Grójcu, zgodnie z którą wyniki badań na granicy błędu pomiaru stanowią podstawę do wykonania ponownych pomiarów i dopiero w przypadku powtórzenia się nieprawidłowych wyników, komunikowanie tego odbiorcom wody z zagrożonego rejonu Gminy.

Sytuacja jest zupełnie inna od tych, które latem br. miały miejsce na trenie gmin Piaseczno, Tarczyn, Prażmów, Warka, gdzie poziom bakterii był na tyle wysoki, że trzeba było zamykać całe sieci i dowozić wodę ludności (ZWiK Grójec wypożyczał swój beczkowóz). Ostatnio bardzo wysokim poziom bakterii stwierdzono w wodociągu w Drwalewie.

Sytuacja w naszym mieście jest pod kontrolą. Nad bezpieczeństwem i jakością wody czuwa doświadczony i oddany sprawie pracownik, który zaproponował rozwiązanie polegające na niewzniecaniu niepotrzebnych niepokojów i w rozmowie w dniu wczorajszym, po wizycie w Sanepid w Grójcu, zajął ponownie takie stanowisko.

W związku z dużą wrażliwością tematu jakości wody ww. praktyka zostaje zmieniona na praktykę polegająca na natychmiastowym informowaniu mieszkańców o pojawiających się problemach.