środa, 21 luty 2024
Ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Publikujemy obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec dla działek nr 19 i 20/2 położonych w Woli Worowskiej oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 18 położonej w Żyrówku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.