czwartek, 13 czerwiec 2024
Nowy Samorząd Powiatu Grójeckiego

We wtorek 7 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji. Radni zdecydowali, że dalej funkcję Starosty Grójeckiego będzie pełnił Krzysztof Ambroziak, który otrzymał 14 głosów. Wybrano nowe prezydium Rady Powiatu, a także powołano nowy skład zarządu Powiatu Grójeckiego. 

Podczas wtorkowej sesji Przewodniczącym Rady Powiatu Grójeckiego wybrano Jana Madeja (Trzecia Droga) z Warki, którego kandydaturę poparło 14 radnych. Na jego kontrkandydata Szymona Rogozińskiego (PiS) zagłosowało 6 radnych.

Fot. Mateusz Adamski 

Jan Madej - Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego 

Wiceprzewodniczącymi zostały Daria Bobrowska-Wachniewska (Trzecia Droga) oraz dotychczasowa wicestarosta, Jolanta Sitarek (Lewica).

od lewej Jolanta Sitarek (Lewica) , Jan Madej ( oraz Daria Bobrowska- Wachniewska (Trzecia Droga) 

 

Na funkcję starosty grójeckiego na kolejną kadencję wybrano Krzysztofa Ambroziaka. Jego kontrkandydatką była Barbara Lipska. W głosowaniu otrzymał 14 głosów. Barbara Lipska sześć. Jeden głos był nieważny.

Na zdjęciu od lewej: Adam Balcerowicz- Wicestarosta oraz Krzysztof Ambroziak - Starosta Powiatu Grójeckiego 

Wicestarostą został Adam Balcerowicz. Do zarządu powiatu weszli również Janusz Karbowiak, Krzysztof Fiks oraz Andrzej Zaręba.