czwartek, 13 czerwiec 2024
Tak zmienia się zabytkowy dworzec kolejki wąskotorowej w Grójcu (ZDJĘCIA)

Oto nowe informacje na temat postępu prac przy remoncie dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.

Dotychczas w ramach prac przy remoncie dworca kolejki wąskotorowej:
- skończono prace rozbiórkowe części niskie,
- skuto tynki,
- zrobiono nowy strop nad niską częścią budynku (nad poziomem 1.),
- wykonano szyb windy.

- Przed wykonawcą jeszcze mnóstwo zadań związanych z inwestycją. W najbliższym czasie: zostanie wykonany strop nad 2. poziomem w części wysokiej, a także nastąpi demontaż dachu. Wszystkie prace są pod nadzorem konserwatora zabytków - podkreśla burmistrz Dariusz Gwiazda.

Remont obejmie nie tylko budynek budynek, lecz również wieżę ciśnień, konserwację zabytkowej obrotnicy oraz zagospodarowanie działki pod funkcje rekreacyjne. Przewidywane jest stworzenie w tym miejscu przestrzeni kulturalnej dla naszych mieszkańców.

Wartość inwestycji: 5 548 831,53 zł

Kwota dofinansowania: 3 000 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wykonawca: GRUPA KDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 53 w Warszawie

Fot. UGiM Agata Matulka