Piątek, 21 luty 2020
Susza- wnioski o szacowanie szkód

W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza w uprawach: kukurydzy, ziemniaków,  warzyw gruntowych i strączkowych na glebach bardzo lekkich i lekkich, informujemy o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w dniach 23-30 sierpnia 2019 roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu w pokoju nr 3, ze strony internetowej Urzędu lub bezpośrednio z tego linku:
http://www.grojecmiasto.pl/…/2…/Zalacznik_nr_4_do_Zasad.docx

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019 i kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.