sobota, 27 maj 2023
Otrzęsiny w CKZiU Nowa Wieś

Pierwszoklasiści przyjęci do grona uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Tradycją naszej szkoły jest wprowadzenie pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej w rytuale otrzęsin. Przygotowują je uczniowie klas drugich. W tym roku przyjęcie uczniów klas pierwszych, kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy odbywało się w konwencji disco polo.
Scenariusz otrzęsin przygotowali uczniowie klas drugich w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, wspierani przez wychowawców – panią Elżbietę Kapustę i panią Ewę Malowaniec. Uroczystość odbyła się 18 października. W konkursach sprawnościowych i wiedzowych zbadano refleks, umiejętności i wiadomości pierwszoklasistów oraz ich poczucie humoru. Nad sprawnym przebiegiem wszystkich zabaw i rozstrzyganiem spornych kwestii czuwało jury w składzie – pani Dyrektor Anna Dacka, wychowawcy klas drugich oraz goście specjalni: „Tomasz Niecik” i „Janina Dyjak” z zespołu Jarzębina.
Wśród konkurencji znalazło się m.in. napisanie wiersza o wychowawcy klasy, odpowiadanie na pytania o szkołę, taniec figurowy w parach. Wszyscy wspaniale dawali sobie radę z wyznaczonymi zadaniami. Uczniowie klas pierwszych udowodnili, że będą godnie reprezentować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w każdej sytuacji. Równie dobrze poradzili sobie wychowawcy klas pierwszych, dla których także przygotowano kilka konkurencji.
Najwięcej punktów zdobyli uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista i technik reklamy. Otrzymali dyplom zwycięzcy i drobne upominki. Wszyscy uczestnicy otrzęsin zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem i pamiątkowymi dyplomami.

Ewa Malowaniec