niedziela, 28 listopad 2021
Pozyskano środki na nowy sprzęt

Gmina Grójec przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grójcu pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania:  zakup pompy szlamowej, wentylatora, poduszek podnoszących wysokiego ciśnienia oraz armatury pożarniczej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu. Środki własne, które zostały przeznaczone przez na ten cel to kwota 3 500,00zł.
Oficjalnego podpisania umowy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Skarbnik Gminny 3 grudnia 2019 roku.

Zakup nowego sprzętu dla ochotników z Grójca z pewnością zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców na terenie miasta a także gminy Grójec w której to co roku dochodzi do największej ilości zdarzeń w powiecie grójeckim.

fot. Facebook/ OSP Grójec