niedziela, 07 czerwiec 2020
Nowy sprzęt dla strażaków z Mirowic

W sobotę 1 lutego Ochotnicza Straż Pożarna w Mirowicach otrzymała nowy sprzęt ratowniczy. Zakup został sfinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników (KRUS). 

Uroczyste przekazanie odbyło się w remizie strażackiej. Pompy szlamowe i ubrania specjalne zostały przekazane w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdy, radnej Małgorzaty Szymańczak (kierownik placówki KRUS Grójec) oraz radnego Henryka Feliksiaka.