środa, 27 styczeń 2021
Oświata: Bezpłatna opieka stomatologiczna i zajęcia sportowe

Bezpłatna opieka stomatologiczna, dodatkowe środki na zajęcia sportowe dla dzieci oraz akcja "Stop smartfonizacji"- to inicjatywy oświatowe podjęte przez gminę Grójec  wraz z początkiem roku.

 

W zeszłym miesiącu rozpoczęła się realizacja umowy dotyczącej bezpłatnej opieki stomatologicznej dla uczniów. Burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał umowę z gabinetem stomatologicznym NZOZ „Zdrowie” Michał Ukleja, Katarzyna Wróblewska. Na mocy tej umowy uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać z bezpłatnego leczenia stomatologicznego.

Taka opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów. Dyrektorzy szkół, na ostatnich styczniowych zebraniach, poinformowali rodziców oraz wystąpili o podpisanie wymaganych dokumentów. Kiedy otrzymają już ostateczne informacje o liczbie dzieci objętych opieką zdrowotną, wraz z NZOZ „Zdrowie”, ustalą harmonogram wizyt w przychodni znajdującej się na ul. P.Skargi 10.

Kolejną dobrą informacją jest pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla dzieci 4, 5 i 6 letnich. Program będzie trwał od lutego do grudnia 2020 roku, a zajęcie będą odbywały się dwa razy w tygodniu i obejmą 33 oddziały naszej gminy. Celem programu jest aktywizacja sportowa oraz niwelowanie wad kręgosłupa u najmłodszych.

W tym roku we wszystkich placówkach gminnych zostanie przeprowadzona akcja „Stop smartfonizacji”. Z tego powodu odbyły się już spektakle profilaktyczne, będą także zajęcia z terapeutami, pogadanki i konkursy.

Koszt programu  gimnastyki sportowej to 43 560 zł, z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa, pozostałą kwotę Gmina pokryje z własnych środków.