wtorek, 26 styczeń 2021
PSZOK ponownie otwarty

Od nadchodzącej soboty 18 kwietnia 2020 ponownie otwarty będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynny raz w tygodniu w każdą sobotę w godzinach 9:00-13:00.

Na terenie PSZOK obowiązuje regulamin, należy jednak pamiętać, że:

- należy stosować się do zaleceń pracownika PSZOK,

- mieć założone rękawiczki i maseczkę,

- na terenie PSZOK mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy,

- odpady muszą być posegregowane, aby nie generować dodatkowych czynności dla pracowników: leki należy wyjąć z kartonowych opakowań wraz z ulotkami – odpady te trzeba wrzucić do pojemnika na papier, kartony po elektronice trzeba opróżnić z folii, styropianów i również przydzielić do odpowiedniego pojemnika itd.,

- PSZOK nadal nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej,

- worki do segregacji dostępne są cały czas w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu przy głównym wejściu oraz w PSZOK w soboty.

LINK do regulaminu PSZOK: https://grojecmiasto.bip.info.pl/plik.php?id=6653.