sobota, 05 grudzień 2020
Zakaz podlewania ogródków wodą pitną

W trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie, jakie niesie za sobą niskie ciśnienie  w sieci Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu zarządza czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec od dnia 27 kwietnia 2020 roku.


Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach. W przypadku nie przestrzegania zarządzenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W warunkach niedoboru wody bardzo istotne jest jej oszczędzanie na każdym kroku oraz zatrzymywanie do celów gospodarczych wód opadowych.