czwartek, 21 październik 2021
Inwestycje gminne

Pomimo panującej epidemii, Urząd Gminy i Miasta Grójec realizuje zaplanowane inwestycje zgodnie z harmonogramem. 

 

 

Zakończona rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu

W piątek 24 kwietnia 2020 zakończyły się prace budowlane przy realizacji trzeciego, a zarazem ostatniego etapu inwestycji „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu”. Tego samego dnia odbył się również odbiór techniczny.

Inwestycja była zakrojona na szeroką skalę i realizowano ją etapowo. W pierwszej kolejności w 2018 roku wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z podbudową i krawężnikami. Następnie w 2019 roku wykonano prawostronny chodnik wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej oraz nawierzchnię asfaltową. W 2020 roku udało się zakończyć całość inwestycji poprzez wykonanie lewostronnego chodnika i pozostałego odcinka ścieżki rowerowej.

W ramach całego zadania powstało prawie 840 metrów bieżących jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym chodnikiem oraz 825 metrów bieżących ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego aż do ul. Granicznej. Ulica zyskała również nowe oświetlenie.

II i III etap inwestycji objęty był 50% dofinansowaniem ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu Gmina Grójec uzyskała wsparcie w wysokości 991 356,00 złotych.

Nowa infrastruktura drogowa w tej okolicy to niewątpliwa korzyść dla dotychczasowych, ale również przyszłych mieszkańców - w okolicy powstają nowe osiedla mieszkalne. Budowa ulicy to również poprawa komfortu życia mieszkańców: wygoda jazdy, obniżenie hałasu oraz ograniczenie zanieczyszczeń, a także lepsza przepustowość drogi. Inwestycja wpłynęła również na estetykę krajobrazu: tworzy spójny układ z przebudowaną już wcześniej ulicą Słowackiego. Ponadto droga zyskała walor rekreacyjny w postaci ścieżki rowerowej.

Ulica Batalionów Chłopskich 

Z początkiem maja rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową na odcinku od ulicy Walecznych do ulicy Lewiczyńskiej. Przetarg na to zadanie wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu. Zakres prac, jaki będzie należał do wykonawcy, to nowa nawierzchnia asfaltowa wraz krawężnikami oraz przebudowa istniejących chodników. Koszt inwestycji: 537.553,48 zł.

 

Drogi gminne 

Trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych nr 161670 W i 161572 przebiegających przez Zalesie i Wolę Worowską. Przetarg na to zadanie wygrała firma Aglet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prace mają zostać zakończone 20 maja 2020 r. 70 % kosztów inwestycji pokryto z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania: 1 455 434,52 zł

 

Prace związane z budową przepompowni ścieków (typu tłocznia) dobiegły końca. Kanały dopływowe i rurociąg zlokalizowane w Kobylinie oficjalnie uruchomiono 28 kwietnia. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo- Handlowa „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk. Już 17 kwietnia przeprowadzono rozruch tłoczni, przekazując urządzenie do dalszej eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. Na sfinansowanie zadania został złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.