wtorek, 24 listopad 2020
Można oddawać odpady rolnicze
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 
Dzięki wsparciu w formie dotacji gmina Grójec otrzyma kwotę 25 000,00 zł, co pozwoli na unieszkodliwienie około 50 ton odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. W związku z powyższym informujemy o możliwości odbioru odpadów w postaci: odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
Oddawane odpady muszą być posegregowane, oczyszczone i związane. Frakcje nie mogą być ze sobą zmieszane (mogą być na jednej przyczepie, ale nie może być np. siatka zawinięta w folii).
 
Odpady o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone przez rolników we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w miejscowości Kobylin 1D, 05-600 Grójec  w dniach 6-10 lipca 2020.
 
Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00
środa od 10.00 do 18.00
 
Odbiorcą odpadów rolniczych jest:
EKO-FIT Odpady Przemysłowe