czwartek, 24 wrzesień 2020
Grójec w subregionie żyrardowskim

21 sierpnia 13 jednostek samorządu terytorialnego w tym Grójec, podpisało deklarację współpracy w subregionie żyrardowskim. Obecność gminy Grójec to nowe możliwości finansowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. 

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika został wyznaczone granice obszar "Subregionu Województwa Mazowieckiego".

Działanie to służyć będzie objęciu wsparciem obszaru strategicznej interwencji (OSI), tj. Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻOF) przy pomocy instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 oraz RPO WM 2021-2027.

Współpraca Gmin ŻOF stanie się podstawą do przygotowania konkretnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju województwa.

 

- Obecność Gminy Grójec w gronie gmin, które w większości charakteryzują się podobną strategią zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, na pewno będzie dobrym sposobem na szybszą dynamizację i dobrą współpracę w subregionie. - czytamy na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook burmistrza Grójca. - Żyrardów w związku z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 (był w Subregionie Warszawskim Zachodnim) objął przewodnictwo w nowym projekcie. Jestem przekonany, że ta współpraca zwiększy możliwości naszej gminy w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej. 

 

Subregion Żyrardowski obejmuje 13 jednostek samorządu terytorialnego – 5 gmin powiatu żyrardowskiego (Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów); 4 gminy powiatu grójeckiego (Chynów, Grójec, Pniewy, Warka) i 4 gminy powiatu sochaczewskiego (Nowa Sucha, Sochaczew, Sochaczew (gmina), Teresin).