czwartek, 24 wrzesień 2020
Najlepsi absolwenci w gminie Grójec wyróżnieni

W piątek 28 sierpnia zastępca burmistrza Jarosław Rupiewicz wraz z Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Moniką Kozłowską, odznaczyli najlepszych uczniów klas ósmych. 

Najwyższe wyniki z egzaminów ósmoklasisty uzyskali: Tymoteusz Jóźwik z wynikiem 97,7%, Sebastian Stański 93,7% oraz Paweł Walczuk 93%. 

Wyróżnieni absolwenci otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Obecni na spotkaniu byli również rodzice uczniów oraz wychowawcy: Ewelina Majewska oraz Paweł Młodziński, którym burmistrz wręczył listy gratulacyjne. Na ręce wychowawców zostało także złożone podziękowanie dla całego grona pedagogicznego PSP Nr 1, której absolwentami są wszyscy trzej nagrodzeni.