Poniedziałek, 18 listopad 2019
Informacje

Jak informuje portal grojec24.net: Rada Miejska w Grójcu po długiej dyskusji podjęła w poniedziałek uchwałę, określającą wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok. Tego samego dnia otwarto także koperty z ofertami od wykonawców na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach, które pozostaną w przyszłym roku w „Naturze”. 

Informacje

Klejnotem Ziemi Grójeckiej jest kościół zwany dawniej „święta bazyliką”, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, Pocieszycielki Strapionych, Pani Ziemi Grójeckiej. Obraz Matki Bożej przypomina malowidło Matki Bożej Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Kult maryjny trwa od XII w. aż po dzień dzisiejszy. Sanktuarium w Lewiczynie słynie z cudów i łask, których obszerny opis znajduje się w Księdze pamiątkowej Sanktuarium.

Informacje

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu. Policjanci na terenie całego kraju prowadzić będą wzmożone działania polegające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. w rejonach działania obwodowych komisji wyborczych.


Celem policyjnych działań podczas wyborów jest głównie ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów.

Przed wyborami oraz do czasu ich zakończenia należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Każdorazowe naruszenie przepisów będzie stanowczo egzekwowane przez policjantów.

Funkcjonariusze będą reagować m.in. na: naruszenie ciszy wyborczej, uszkodzenie, usunięcie plakatów, banerów wyborczych lub zaklejanie plakatu wyborczego innym plakatem wyborczym, usunięcie flagi z budynku lokalu wyborczego lub siedziby organu administracji państwowej, wyniesienie kart wyborczych z lokalu komisji wyborczej, uszkodzenie plomb umieszczonych na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, w którym znajdują się karty do głosowania, agresję i akty przemocy wobec członków komisji wyborczej powodowane przez osoby głosujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie prawa wyborczego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Policja apeluje o porządek i przestrzeganie przepisów przede wszystkich tych związanych z wyborami, a w przypadku naruszeń o ich zgłaszanie.

(KGP)

Informacje

 

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej[*], dla budowy fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec. Chodzi o część odcinka B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowali przedstawienie z okazji obchodów 600- lecia miasta. Mazowiecka TV nagrała cały występ. 

Informacje

We wtorek 1 października burmistrz Dariusz Gwiazda wspólnie z radnym Januszem Dulembą, odebrali oficjalnie inwestycję przebudowy drogi zlokalizowaną na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Eden" w Grójcu. 

Informacje

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu otrzyma  łącznie 260 tys. zł na wsparcie zakupu sprzętu ratowniczego i nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach dwóch programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Informacje

Wicepremier Jarosław Gowin oraz najmłodszy na listach kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jan Strzeżek odwiedzili dzisiaj Grójec.

Informacje

We wtorek 15 października w godzinach od 10:00 - 13:00 odbędzie się spotkanie z fundacją Czyste Powietrze w Grójcu. Pracownicy fundacji wraz z urzędnikami postarają się przekazać wszelkie informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie z programu. 

Informacje

Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze. Policjanci przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wędrówek po lasach. Pamiętajmy, że to dla wielu osób przyjemne zajęcie, wiązać może się z utratą orientacji w terenie. Las wówczas staje się niebezpieczną pułapką. Policjanci przypominają o kilku podstawowych zasadach.