Niedziela, 19 styczeń 2020
Informacje

W dniu 16 grudnia zakończyła się Akcja Świąteczna Paczka 1.Ośrodka Radioelektronicznego.

Informacje

Pod honorowym patronatem Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 15 listopada 2019r. odbyła się IV edycja Olimpiady ,,Powiat Grójecki Moja Mała Ojczyzna”. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu grójeckiego: Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Zespołu Szkół w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół w Warce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Zespołu Szkół w Jasieńcu. Udział w tym konkursie umożliwia uczniom poznawanie historii małej ojczyzny, kształtuje postawę patriotyczną.

Informacje

Pierwsze 365 dni urzędowania samorządu przebiegło pod hasłem finalizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji oraz rozpoczęcia nowych przedsięwzięć.

Informacje

W pierwszym tygodniu grudnia do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu zawitali Mikołaje. To dzięki takim inicjatywom dzieci przebywające na oddziale mogą poczuć magię świat.

Informacje

Kto ty jesteś? - Polak mały. Cytat wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”, był hasłem przewodnim tegorocznej akcji "Wojsko Czyta Dzieciom" przeprowadzonej w dniach 18-21 listopada przez żołnierzy 1. Ośrodka Radioelektronicznego.

Informacje

Zorganizowany "Weekend Cudów" na terenie gminy Grójec to wynik akcji charytatywnej pod nazwą Szlachetna Paczka. Coroczna pomoc potrzebującym rodzinom to inicjatywa, która z powodzeniem funkcjonuje na terenie całej Polski. Wolontariusze z regionu grójeckiego wydali paczki na łączną wartość 185 tys. 900 zł.  

Informacje

Rok temu, dokładnie 19 listopada, miało miejsce zaprzysiężenie Dariusza Gwiazdy na burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Po wygranej w drugiej turze wyborów, z dużą przewagą 63,59% do 36,41%, nowy burmistrz zastąpił dotychczasowego włodarza, Jacka Stolarskiego, który swą funkcję pełnił od 1993 roku (z przerwą w latach 1998-2002). 

Informacje

W środę 4 grudnia  w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabierowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego ze środków budżetu Gminy Grójec oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Informacje

8 grudnia grójecki rynek zapełnią Mikołaje na motorach. W tym roku Klub Cobra Grójec i Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu organizuje zbiórkę dla potrzebującej Mai Gozdek. Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Informacje

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają Mieszkańców na Wigilię Miejską podczas Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła.