Niedziela, 29 marzec 2020
Informacje

Zakład Gospodarki Komunalnej od początku roku jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w gminie. ZGK z początkiem roku przejął zadania własne gminy dotyczące utrzymania czystości tj.opróżniania koszy miejskich ze śmieci, sprzątanie przystanków autobusowych i poboczy wzdłuż dróg gminnych.

Informacje

Polska Służba Więzienna na bieżąco dostosowuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), a także stale analizuje decyzje władz więziennictwa w krajach europejskich związane  z zagrożeniem koronawirusem.

Informacje

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu zaprasza do corocznego włączenia się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 21 marca. 

Informacje

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu organizuje zbiórkę złomu, której celem jest zbiórka środków na zakup specjalistycznej pralki wraz z suszarką. 

Informacje

Cyrk "Arena" zaprasza na przedstawienie w czwartek 12 marca o 17:00 przy Ul. Armii Krajowej (obok Fabryki "Jadar ").

Informacje

Duże sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowana kadra to główne zalety Publicznego Przedszkola nr 1 w Grójcu przy ulicy Worowskiej 1.

Informacje

Redakcja  Życia Grójca odwiedziła Rodzinny Ogród Działkowy "Eden" w Grójcu. Wiceprezes ogrodu Andrzej Bień oprowadził nas po swojej działce, dumnie prezentując pierwsze oznaki wiosny.

Informacje

W ramach projektu "Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług" Urząd Gminy i Miasta Grójec przygotował  dla mieszkańców e-Portal, dzięki któremu mogą Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności.

Informacje

29- letnia Marzena Sosnowska jest chorą na stwardnienie rozsiane mamą dwóch synków. Na stronie www.siepomaga.pl prowadzona jest zbiórka na  kosztowną rehabilitacje. 

Informacje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Grójcu ma jedne z najniższych stawek opłat za dostawy wody i odbiór ścieków. Poczyniono także wiele działań mających na celu wyeliminowanie awaryjności sieci znajdujących się na terenach wiejskich. Warto dodać, że gmina jest w pełni zwodociągowana.