środa, 21 luty 2024
Informacje

21 stycznia radni przegłosowali projekt uchwały burmistrza Dariusza Gwiazdy o wyjściu gminy ze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura. Mieszkańcy zareagowali na decyzję gromkimi brawami. Z 17 obecnych radnych, 16 poparło pomysł włodarza. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Informacje

Celsium Sp. z o.o. w dniu 21.12.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie na budowę układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu. Układ ten oparty będzie na wysokosprawnym agregacie gazowym o mocy elektrycznej około 1,5 MW i mocy cieplnej ok. 1,4 MW. 

Informacje

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny i wyjątkowy w obrzędowości i tradycji kultury polskiej. Podtrzymując zwyczaje bożonarodzeniowe młodzież ZSS im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu wraz z opiekunami przygotowała „Jasełka”, które odbyły się 18 grudnia 2018 r. w gmachu szkoły. Na przedstawienie przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Mariusz Wojno oraz księża parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu, Grono Pedagogiczne, Rodzice i uczniowie.

Informacje

12 stycznia młodzież klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu bawiła się na balu studniówkowym w restauracji Zamek w Osieczku. Tę doniosłą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda, naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia i Promocji Powiatu Grójeckiego Barbara Orłowska, radny Powiatu Grójeckiego Dariusz Piątkowski, ks. kan. Zbigniew Suchecki - dziekan Dekanatu Grójeckiego.

Informacje

15 grudnia podczas opłatkowego spotkania strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu przekazano zabytkowy obraz autorstwa Bolesława Denisa z 1992 roku, przedstawiający zabytkową dzwonnicę przy kościele św. Mikołaja w Grójcu. Strażacy wylicytowali dzieło podczas zbiórki charytatywnej dla chorej na stwardnienie rozsiane, 27-letniej Marzeny Sosnowskiej. Obraz zawiśnie w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec.

Informacje

Był taki specjalny, szczególny dzień w życiu mojej szkoły, kiedy wszyscy nauczyciele patrzyli z zachwytem na swoich podopiecznych, pełni podziwu. Gardła się ściskały, w oczach pojawiała się znikąd jakaś tajemnicza wilgoć i bezwiednie zaciskały się palce. Serce biło jak szalone, a oddech zamierał na dłuższą chwilę. A naprzeciw pełna gala, młodość, wdzięk, uroda, powab, elegancja i ogromne skupienie dwóch setek bez mała, wspaniałych, młodych ludzi. Gdy wybiła na zegarach godzina siedemnasta, 220 osób rozpoczęło ostatniego w historii szkoły Gimnazjalnego Poloneza.

Informacje

W ostatnim miesiącu tego roku gmina Grójec zakończyła realizację dwóch inwestycji, które znacząco przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Kolejne trzy są już na ukończeniu.

Informacje

Przed Świętami Bożego Narodzenia, mieliśmy okazję uczestniczyć w jasełkach szkolnych. Odbyły się 21 grudnia o godz. 11.00. Tradycyjnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych, rady rodziców oraz duchowieństwa składając świąteczne życzenia wszystkim zebranym.

Informacje

W ubiegłym roku gmina Grójec zakończyła realizację inwestycji, która znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Kolejne trzy są już na ukończeniu.

Informacje

14 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu wzięli udział w realizacji projektu „Jedno Życie – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.