piątek, 02 grudzień 2022
Rewitalizacja terenów przy Grójeckim Ośrodku Kultury

Niszczejący budynek, gdzie kiedyś mieścił się kultowy lokal "Modrzewianka" w końcu doczekał się rozbiórki. W czwartek, 29 lipca rozpoczęły się pracę związane z porządkowaniem terenu znajdującego się przy Grójeckim Ośrodku Kultury.

Do rozbiórki przeznaczona jest także mała gastronomia obok oraz stary, betonowy murek. W 2019 samorząd kupił te tereny, a podczas sesji Rady Miejskiej w Grójcu w lutym, została podjęta uchwała, dzięki której zabezpieczono 150 tys. zł na uporządkowanie tego terenu oraz rozbiórkę dwóch drewniaków, przy ul. Kościelnej i Mogielnickiej.

Stara "Modrzewianka", gdzie w ostatnim czasie mieścił się bar z kuchnią azjatycką, posłużyła jako magazyn podczas modernizacji Grójeckiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Dariusz Gwiazda poinformował, że tereny zostaną włączone do projektu rewitalizacji parku miejskiego. - Teren znajduje się w obszarze rewitalizacji i będzie dostosowany funkcjonalnie do parku miejskiego i Ośrodka Kultury. W przyszłości, jeśli Gmina Grójec uzyska zapewnienie otrzymania środków zewnętrznych, teren ten pozwoli na zaprojektowanie nowego budynku GOK lub rozbudowę istniejącego — napisał na swoim profilu społecznościowym Facebook.

Renowacji doczeka się również stary budynek dworca PKS. Przypomnijmy, że spór o niszczejący budynek trwa od 2013 roku. We wrześniu 2020 r.  burmistrz zgłosił na sesji rady projekt uchwały zmiany planu miejscowego dla dworca PKS. Radni przychylili się do pomysłu burmistrza. Stara poczekalnia ma zamienić się w lokal sieciowej cukierni Putka.

W dalszym ciągu nie ma ostatecznej decyzji konserwatora zabytków odnośnie rozbiórki drewniaka przy Mogielnickiej 6 oraz pozwolenia na remont kamienicy przy ulicy Armii Krajowej 30. Natomiast drewniak przy ul. Kościelnej 3, co prawda uzyskał zgodę konserwatora zabytków, ale od wielu lat toczy się w tej sprawie proces sądowy w celu ustalenia właściciela działki, na której stoi budynek.