wtorek, 05 grudzień 2023
Poważna awaria wodociągu w Lesznowoli. Relacja z prac ZWiK

3 stycznia w czwartek wieczorem doszło do awarii wodociągu, który dostarczał wodę do mieszkańców wsi: Lesznowola, Las Lesznowolski, Chudowola, Mirowice, Podole, Wysoczyn, Głuchów oraz Duży Dół. Przyczyną wstrzymania dostaw wody okazała się pęknięta rura, znajdująca się pod rzeką Jeziorka. Dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kośminie oraz pomocy sołtysów w koordynowaniu działań, problem został rozwiązany możliwie jak najszybciej. Nieubłaganie biegnący czas i panująca pogoda były dodatkowym utrudnieniem w walce z najpoważniejszą awarią wodociągów od lat.

 "To była najpoważniejsza awaria w historii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pracownicy z przeszło 40-letnim stażem nie przypominają sobie takiej sytuacji w przeszłości. Chciałbym raz jeszcze podziękować swoim pracownikom, panom strażakom z OSP Kośmin, wszystkim sołtysom oraz życzliwym ludziom, którzy zaangażowali się w pomoc. To było bardzo trudne przedsięwzięcie i wszyscy spisali się na medal. Jest mi jednak bardzo przykro czytać i słuchać tych wszystkich obraźliwych komentarzy pod adresem moim i pracowników." - skomentował Janusz Gaweł

 

 

Dyrektor ZWiK Janusz Gaweł, otrzymał informacje od swojego pracownika ze stacji uzdatniania wody w Kośminie o bardzo dużym zużyciu wody. W sieć płynęło około 100m3 na godzinę (normalna praca ok 30m3/h), dwa zbiorniki po 300 m3 były już opróżnione. Późnym wieczorem w godzinach 21 -22, cztery grupy dwuosobowe pracowników ZWiK rozpoczęły poszukiwanie wycieku. Po około 30 minutach,  zlokalizowano uszkodzony wodociąg w Lesznowoli przy rzece Jeziorka. Woda, która wyciekła z pękniętej rury utworzyła duże rozlewisko. Ze względu na trudne warunki terenowe i dość późne godziny, zdecydowano że usuwanie awarii rozpocznie się następnego dnia rano.


Na drugi dzień od 6.30, sześcioosobowy zespół grójeckich wodociągowców rozpoczął usuwanie awarii. W akcję zaangażowali się również strażacy z OSP Kośmin, którzy zjawili się, aby pomóc w wypompowywaniu wody oraz przy dostarczaniu wody pitnej do Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Jednocześnie pracownicy ZWiK dowozili wodę pitną do pozostałych wsi. Rozwieziono łącznie 820, 5-cio litrowych butelek wody, oraz ok 30tys. litrów wody beczkowozem. Sołtysi wsi dotkniętych awarią nadzorowali rozwożenie wody i informowali mieszkańców na bieżąco.


Po częściowym osuszeniu wykopu udało się dotrzeć do rury osłonowej, zlokalizowanej pod rzeką. Stary rurociąg z 1995 roku został przerwany na odcinku 1,5 m. Piątkowa batalia z rurociągiem trwała do 1 w nocy. Trudne warunki terenowe i pogodowe spowodowały, że nie udało się usunąć awarii. Podjęto decyzję o tymczasowej przeróbce wodociągu aby można było jak najszybciej puścić wodę w sieć. W tym celu zamontowano zasuwę na sieci wodociągowej powyżej awarii, co umożliwiło puszczenie wody z SUW Kociszew. Takie rozwiązanie zapewniło dostęp do wody mieszkańcom wsi Lesznowoli, Chudowoli, Mirowic, Dużego Dołu i Lasu Lesznowolskiego, woda była w tych miejscowościach ale o bardzo niskim ciśnieniu. Pracę wykonywaną przez 11 osobowy zespół (pracownicy usuwający awarię i rozwożący wodę), nadzorowali dyrektor ZWiK, Janusz Gaweł i burmistrz Dariusz Gwiazda. Kryzys został zażegnany tylko częściowo. Bez wody nadal pozostawali mieszkańcy Głuchowa , Wysoczyna i Podola.


W sobotę od rana trwały prace związane ze zwiększeniem ciśnienia w sieci, poprzez odpowiednie wyregulowanie zasuw na sieci wodociągowej. Inżynierowie ZWiK podjęli decyzję o wprowadzeniu tzw. bypass’a, łącząc tymczasowo dwa hydranty (przed i za awarią), rurą o mniejszej średnicy.


W Święto Trzech Króli od 7 rano na nowo rozpoczynają się prace w Lesznowoli. Po montażu prawie 200 metrów bieżących  rury o średnicy 63 mm na powierzchni terenu i puszczeniu wody, doszło do awarii hydrantu. Naprawa usterki to kolejne godziny bez wody. W końcu o godzinie 15  udaje się usunąć wszystkie przeszkody i można  puścić wodę w sieć co umożliwiło podniesienie ciśnienia do wymaganej wartości. Woda od niedzieli 6 stycznia jest już we wszystkich miejscowościach dotkniętych awarią.
Rozwiązanie zastosowane na sieci wodociągowej w Lesznowoli jest tymczasowe. ZWiK informuje, że prace które cały czas trwają na uszkodzonym wodociągu nie będą powodowały wyłączeń wody.