czwartek, 24 wrzesień 2020
Z Grójca do Warszawy koleją? Gmina złożyła wniosek

Gmina Grójec zaproponowała budowę nowej ok. 40 km linii Warszawa Lotnisko Chopina-Nadarzyn-Grójec.

Do 26 sierpnia jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Jak czytamy na stronie internetowej plk-sa.pl, dzięki realizacji programu wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei.

Dotychczas do Programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, wpłynęło 96 wniosków od trzech samorządów, które zainteresowane są zwiększeniem dostępności kolei w swoim regionie. Jeden z wniosków złożyła gmina Grójec. Proponuje budowę nowej linii Warszawa Lotnisko Chopina-Nadarzyn-Grójec.

Burmistrz Dariusz Gwiazda przypomina w rozmowie z Grojec24.net, że już przed wojną rozpoczęły się starania władz miasta o poszerzenie torów wąskotorowki z Grójca do Warszawy. Jego zdaniem komunikacja kolejowa lub szybki tramwaj to wielka szansa dla rozwoju gminy. - Kiedy pojawiła sie szansa umieszczenia naszego miasta na mapie rozwoju PKP wiedziałem, że musimy wszystko zrobić aby Grójec nie został pominięty w programie Kolej Plus - podkreśla Dariusz Gwiazda.

źródło: https://www.grojec24.net/news-koleja-z-grojca-na-lotnisko-w-warszawie-gmina-grojec-zlozyla-wniosek,6922.html

 

 

Kolej Plus przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu

Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Programu Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Warto dodać, że kolejowy transport pasażerski emituje średnio 3 razy mniej CO2 niż transport drogowy oraz ponad 8 razy mniej niż transport lotniczy. Jest to najbardziej ekologiczna forma transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej. Więcej towarów na torach oznacza także mniej tirów na drogach.

Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Program wkracza w kolejny etap

Do 26 sierpnia b.r. jednostki samorządu terytorialnego w formie formularza, mogą składać zgłoszenia projektu i pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Więcej o Programie Kolej Plus https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/ 

 

 

Redakcji "Życia Grójca" udało się ustalić, że wstępna prognoza finansowa budowy nowej ok. 40 km linii Warszawa Lotnisko Chopina – Nadarzyn – Grójec opiewa na niebagatelną kwotę 1 mld 800 mln zł. Takie kalkulacje znajdują się w tzw. „master planie transportu kolejowego aglomeracji warszawskiej” na stronie Polskich Linii Kolejowych S.A. Wkład własny w wysokości 15% całej inwestycji od każdej gminy to pokaźne kwoty, które udźwigną tylko najbogatsze JST. Do takiego przedsięwzięcia należałoby szukać dodatkowego finansowania, bo gmina Grójec nie byłaby w stanie wygenerować milionowego wkładu własnego. Burmistrz Grójca upatruje szans na realizację idei w udziałach gminy w kolejce wąskotorowej oraz pomocy ze strony samorządu województwa.
– Grójec posiada udziały w 30 % torów wąskotorowych od Piaseczna po Nowe Miasto, więc można założyć, że tory na terenie gminy mogą stać się naszymi po uzgodnieniach z innymi udziałowcami. Samorząd Województwa też mógłby dofinansować taką linię, mówi się, że gmina mogłaby oddać tereny pod jej budowę, więc może wąskotorówka byłaby wystarczająca – sugeruje burmistrz Dariusz Gwiazda. Warto nadmienić, że rozciągnięty harmonogram inwestycji do 2028 r. może skutecznie zniechęcać samorządy do podjęcia inwestycji.

Kolej pożądana
Nie zmienia to faktu, że kolej naszym mieszkańcom jest potrzebna. Wielu z nich dojeżdża do stolicy autem albo pekaesem. Szybka kolej usprawniłaby komunikację oraz udrożniłaby z pewnością ruch drogowy w poniedziałki i piątki, kiedy tworzą się największe korki przy wjeździe i wyjeździe z Grójca.
– Kolej Plus jest więc pożądaną inicjatywą, bo po transformacji ustrojowej głównie rozbierano tory, zamiast budować nowe. Ale jej realizację będą utrudniać nie tylko problemy budżetowe samorządów, ale także ich brak doświadczeń z tanimi i efektywnymi inwestycjami kolejowymi – pisze Adam Woźniak z Rzeczypospolitej.
Czy rządowy program okaże się kolejną niespełnioną obietnicą i o nowym połączeniu komunikacyjnym ze stolicą będziemy mogli tylko pomarzyć? Tego na razie chyba nie wie nikt, ale dobrze, że ustawiliśmy się już w kolejce…