poniedziałek, 12 kwiecień 2021
74 Rocznica wyzwolenia Grójca

Uroczystość wyzwolenia Grójca z okupacji hitlerowskiej obchodzono w tym roku we wtorek 15 stycznia .Głównym organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Sympatyków Tradycji I Armii WP im. generała Zygmunta Berlinga oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Przed rozpoczęciem uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji Ludowego Wojska Polskiego Oddział w Grójcu, major w stanie spoczynku Kazimierz
Rdzanek, powitał przybyłych gości: radnego Sejmiku Mazowieckiego Leszka Przybytniaka, starostę Powiatu Grójec Krzysztofa Ambroziaka, wicestarostę Jolantę Sitarek, burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdę, wójta Gminy Belsk Duży Władysława Piątkowskiego, członków Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z jego prezesem ppłk. w st. spocz. Stanisławem Glińskim, prezesa Koła Kombatantów RP i BW ppor w st. spocz. Kazimierza Kuracha, przedstawicieli Stowarzyszenia Grójeckiego SLD, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów oraz uczniów szkół podstawowych i średnich grójeckich. Obecne były poczty sztandarowe organizacji paramilitarnych: Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP Oddział w Grójcu, POG ZWiR WP w Grójcu, Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Warka, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Grójcu oraz grójeckich szkół. Major Kazimierz Rdzanek w swoim przemówieniu odniósł się do faktów historycznych takich jak: niewywiązanie się Anglii i Francji z sojuszniczych zobowiązań wobec Polski na wypadek agresji Niemiec w 1939 r., napaść 17 września 1939 r. Związku Radzieckiego na Polskę, ofiary poniesione przez Grójec w czasie okupacji niemieckiej. Poinformował zgromadzonych o tym, że prawda historyczna jest taka: „Grójec został wyzwolony przez żołnierza I Armii Wojska Polskiego, idącego u boku Armii Czerwonej, bo nie dane mu było wrócić do Ojczyzny inną drogą”. Sytuacja militarna jaka wytworzyła się po napaści Niemiec na Związek Radziecki i ustaleniach wielkiej trójki: Roosevelt, Churchill i Stalin, otworzyła drogę do ojczyzny tysiącom Polaków wcześniej wywiezionym w głąb Rosji przez rosyjskiego agresora. Oni nie mieli tyle szczęścia, aby znaleźć się w armii generała Andersa i walczyć z Niemcami u boku zachodnich sojuszników koalicji antyhitlerowskiej. W końcowej części uroczystości pod pomnikiem ofiar poległych w latach 1939-45 złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nas znacznie więcej. Nowo wybrane władze samorządowe powiatu i gminy pokazały tym samym, komu zawdzięczamy wyzwolenie z okupacji niemieckiej, a dzieci i młodzież mogły usłyszeć prawdziwą historię o przebiegu walk o wyzwolenie miasta i ziemi grójeckiej.

Uczestnik uroczystości, Stanisław Gliński