niedziela, 28 maj 2023
Budowa nowej sali gimnastycznej: zdecydowane działania gminy

Grójecki magistrat traci cierpliwość w sprawie projektu budowy nowej sali gimnastycznej połączonej z rozbudową szkoły podstawowej nr 1. Jak dowiedział się Grojec24.net, w środę urząd wystosował pismo do projektanta obiektu, w którym wzywa do niezwłocznego wykonania umowy.

Władze Grójca zapewniają, że są zdeterminowane do rozpoczęcia tej ważnej dla miasta inwestycji. Czekają tylko na uzyskanie pozwolenia na budowę przez projektanta, i chcą jak najszybciej ogłosić przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca. – Bardzo zależy mi na tej inwestycji, ponieważ uczniowie klas 7 i 8 PSP nr 1 muszą uczyć się w tym samym budynku, co ich młodsi koledzy. Jest to bardzo trudne, gdyż miejsca jest za mało. Natomiast w dawnym budynku gimnazjum również brakuje klas. W przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. Dzieci w „Jedynce” mają zajęcia wychowania fizycznego na korytarzu, a stołówka i świetlica są za małe. Rozbudowa PSP nr 1 jest koniecznością – mówił w październikowym wywiadzie dla gazety „Życie Grójca” burmistrz Dariusz Gwiazda.

29 października projektant miał złożyć uzupełnioną zgodnie z uwagami Starostwa Powiatowego dokumentację. Tak się jednak nie stało. Kolejny termin również nie został dotrzymany. Jednocześnie projektant zwrócił się o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.

Informacja ta sprawiła, że cierpliwość władz Grójca się wyczerpała. Gmina ma wątpliwości, czy umowa zostanie wykonana. Zgodnie z nią, całość dokumentacji wraz z nieprawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę miała być przekazana gminie do 30 kwietnia 2019 r. a prawomocne postanowienie do 15 maja 2019 r. Opóźnienie sięga więc już 19 miesięcy.

W środę do projektanta trafiło pismo, wzywające do dokończenia umowy i podjęcie w ciągu 7 dni działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę. - W wypadku braku takich działań będziemy zmuszeni skorzystać z uprawnień wynikających z umowy łącznie z odstąpieniem od umowy oraz żądania kar umownych a także ewentualnego naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem umowy – czytamy w piśmie, do którego dotarł Grojec24.net.

Zaznaczono w nim także, że w przypadku braku możliwości dokończenia umowy, magistrat oczekuje na rzetelne przedstawienie przeszkód oraz propozycję dokończenia wykonywania umowy przez innego wykonawcę.

W czwartek odbyły się dwa spotkania w sprawie rozbudowy PSP nr 1. Najpierw projektant spotkał się z władzami Starostwa Powiatowego, Naczelnikiem Budownictwa i Architektury oraz Przewodniczącym Radym Miejskiej w Grójcu, Karolem Biedrzyckim. Jak się dowiedzieliśmy na to spotkanie nie zaproszono przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta. W jego trakcie projektant miał przyznać się do opieszałości w uzupełnianiu braków i zobowiązał się do poprawienia błędów w dokumentacji do 15 stycznia 2021 roku.

- Po spotkaniu w Starostwie, projektant przybył do Urzędu Gminy i Miasta i przedstawił zespołowi odpowiedzialnemu za realizację projektu rozbudowy PSP Nr 1, swoją propozycję na dokończenie wykonywania umowy, która dla nas była absolutnie nie do przyjęcia. Poprosiłem Starostę o jeszcze jedno spotkanie z projektantem i Panią Naczelnik oraz z moim udziałem i pracownika gminy, odpowiedzialnego za nadzór nad tym zadaniem – informuje burmistrz Dariusz Gwiazda.

Dziękuję Staroście za umożliwienie ponownego spotkania w tym samym dniu ale w innym składzie osobowym a Pani Naczelnik Budownictwa i Architektury za poświęcony czas i rzeczową merytoryczną dyskusję, dzięki której znaleźliśmy rozwiązania dla kilku kluczowych kwestii związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Teraz wszystko w rękach projektanta, który zadeklarował dostarczenie do 15 stycznia 2021 roku wszystkich brakujących dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę – dodaje.

źródło: https://www.grojec24.net/news-budowa-nowej-sali-gimnastycznej-zdecydowane-dzialania-gminy,7327.html