sobota, 13 sierpień 2022
ZSS Grójec: Szkoła bez barier

Trwa nabór na nowy rok szkolny 2021/22 w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu im. ks. Jana Twardowskiego. 

Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną, zapraszamy do nas. Nauka, rewalidacja, rehabilitacja od wczesnego wspomagania rozwoju przez wszystkie etapy edukacyjne do 24 r.ż.

ZSS Grójec