piątek, 02 grudzień 2022
Suszarnia biomasy — termin decyzji wydłużony

Powraca kontrowersyjny temat montażu instalacji służącej do produkcji biomasy na terenie Kępiny koło Grójca. Burmistrz wydał w tej sprawie obwieszczenie.


Przypomnijmy, że w lipcu grójecki magistrat poinformował o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Montażu instalacji do odzysku odpadów-suszarni biomasy na terenie działki nr 74 obręb Kępina".

fot. TVP 3 Warszawa 


Niedawno dowiedzieliśmy się, że wydano pozytywne opinie od sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Jednak mieszkańcy stanowczą protestują wobec tej inwestycji, sygnalizując to w swoich protestach oraz petycjach.


Kolejnym krokiem do realizacji tego typu przedsięwzięcia była decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, którą miał wydać burmistrz Dariusz Gwiazda. W związku z licznymi uwagami i wnioskami do raportu środowiskowego postanowił wydłużyć termin do końca marca.


Planowana Suszarnia Biomasy to ważny temat dla naszej gminy i jej mieszkańców. Otrzymaliśmy mnóstwo uwag i wniosków od naszych mieszkańców i stowarzyszeń, związanych z planowaną inwestycją na terenie Kępiny koło Grójca. Wpłynął wniosek jednej ze Stron postępowania o ponowną weryfikację raportu. Uznaliśmy wniosek za zasadny i wezwaliśmy przedsiębiorcę do złożenia kolejnych wyjaśnień dotyczących raportu. Nie możemy być obojętni na wasze [mieszkańców] głosy. Dlatego raport musi zostać zweryfikowany ponownie – poinformował, Gwiazda. 

Pisaliśmy o tym na łamach Życia Grójca: https://zyciegrojca.pl/index.php/informacje/1203-sprzeciw-wobec-planowanej-inwestycji-na-kepinie

Obwieszczenie burmistrza: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47399/wiadomosci/616004/files/obwieszczeie_termin.pdf