poniedziałek, 30 styczeń 2023
Pieniądze na rewitalizację parku oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych

W czwartek, 9 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – w Delegaturze w Radomiu miało miejsce uroczyste podpisanie oraz wręczenie umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022” oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022”.


W obecności Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Zastępcy Dyrektora Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda wraz ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Komorowską zawarli umowy na następujące zadania:
- rewitalizację parku miejskiego w kwocie 94 150 zł,
- dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Eden” oraz „Relaks” w kwocie 40 000 zł.

Dziękuję Marszałkom Adamowi Struzikowi i Rafałowi Rajkowskiemu, niezmiernie cieszymy się z pozyskanego wsparcia! Każdy pomysł wspomagający działania ekologiczne jest korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Środki na zielone działania nie tylko będą służyć przyrodzie, ale sprawią, że obiekty czy miejsca na danym terenie będą się niezwykle wyróżniać. Wiem, jak ważne dla naszej społeczności jest to, aby grójecki park przeszedł wyczekiwaną przemianę i stał się miejscem do spokojnego wypoczynku i rekreacji, tym bardziej doceniam otrzymane dofinansowanie - podkreśla burmistrz Dariusz Gwiazda.

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec