wtorek, 05 grudzień 2023
Grójec: Ważne informacje dla wyborców

W związku ze zbliżającymi się wyborami publikujemy informacje dla wyborców z Gminy Grójec. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy i Miasta Grójec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos? 

Terminy składania wniosków: 

Szkolenia przedwyborcze dla członków komisji wyborczych: 

https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/76167/szkolenia-przedwyborcze-dla-obwodowych-komisji-wyborczych-polacz

Bezpłatny transport na wybory dla osób niepełnosprawnych:

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu (Biuro Obsługi Interesanta): do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Do dnia 5 października 2023 r. (czwartek) zostanie podana informacja o organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 12 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację o godzinie transportu w dniu głosowania.

https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/75731/bezplatny-transport-do-lokalu-wyborczego-w-dniu-wyborow-do-sejmu