czwartek, 04 czerwiec 2020
Szansa na rozbudowę PSZOK-u?

27 maja, podczas poniedziałkowej sesji radni przyjęli projekt uchwały burmistrza zmieniającej tegoroczny budżet gminny. Rada miejska prawie jednogłośnie podjęła decyzje o zabezpieczeniu 50 tysięcy złotych na przygotowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez specjalizującą się w tym firmę zewnętrzną. 

Burmistrz Dariusz Gwiazda przygotował projekt uchwały wprowadzający zmiany do budżetu, które między innymi dotyczą przygotowania wniosku przez firmę zewnętrzną na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kobylinie. Dofinansowanie można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oferta obejmuje przygotowanie koncepcji rozbudowy PSZOK-u w gminie Grójec, dokumentacji technicznej w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności oraz wniosku z niezbędnymi załącznikami. 

18 radnych zdecydowało o zmianie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Wstrzymała się radna z klubu PiS, Weronika Piwarska. Radny Jacek Stolarski był przeciw temu projektowi : Dyskutowaliśmy na ten temat z radnymi. 50 tysięcy złotych to dużo.  Nie wiem jak zakwalifikowaliście tą firmę?  Z tego co ja wiem to przygotowanie projektu nigdy tyle nie może kosztować.- dopytywał radny Stolarski. 

- Jest to firma ze Środy Wielkopolskiej, a nazywa się dokładnie: Biuro Rzeczoznawstwa i Ochrony Środowiska Kodeks. Jest to firma, która ma ogromne doświadczenie w tego typu inwestycjach. Zrealizowała już ponad 100 takich projektów. Mamy listy referencyjne i  przykładowo w jednej z gmin przy realizacji projektu za łączną kwotę 7 mln 780 tysięcy złotych, firma która składała wniosek otrzymała ponad 5 mln zł dofinansowania na ten projekt. Myślę, że doświadczenie tej firmy jest jednym z największych w Polsce.- zapewniał zastępca burmistrza, Jarosław Rupiewicz

Całą dyskusje  można obejrzeć na nagraniu sesji Rady Miejskiej z 27 maja (od 1:10): https://www.youtube.com/watch?v=atyIbq90scI

Poniżej link do załącznika całej uchwały budżetowej: 

Uchwała zmieniająca budżet gminy Grójec na rok 2019